Nejnovější

Internetové 11. září aneb konec internetu jak jej známe

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/backbone_campaign/16534114150

Poslední týdny trápí miliony Američanů jedno společné téma – Net Neutrality. Pět úředníků z Federální komunikační komise (Federal Communications Commision – FCC) může již 14. prosince naprosto zreformovat internet a změnit jeho dosavadní úlohu. V jejich čele stojí Ajit Pai, který na krátkou dobu vzal prezidentovi Trumpovi primát nejnenáviděnějšího muže Ameriky. Bývalý právník Verizonu, jednoho z největších amerických internetových poskytovatelů (ISP), nyní usilovně bojuje za zrušení zákona, který chrání uživatele a kontroluje moc ISP, jako je třeba Verizon. 

Na začátek je třeba uvést, čeho se vlastně problematika Net Neutrality týká. Slovníková definice podle Merriam-Webster je, že „se jedná o názor, zásadu nebo požadavek, podle kterého musí poskytovatelé internetu (ISP) nakládat se všemi internetovými daty stejně, nehledě na jejich druh, zdroj anebo cíl.“ To je také ukotveno v druhé hlavě zákona o komunikacích z roku 1934, která definuje pojem common carrier.

Toto pojmenování, zhruba přeloženo jako „běžný nosič“, je označení pro nosiče přenášející a převážející zejména lidi a zboží, ale také pro poskytovatele telekomunikačních služeb a pro veřejné služby. Všechny položky, které označení zahrnuje, jsou ze zákona povinny poskytovat své služby široké veřejnosti bez jakékoli diskriminace a starat se o „nezbytnost a pohodlnost“ poskytovaných služeb.

Když si internet jako médium vysloužil v roce 2015 označení „common carrier“, bylo uvedeno v platnost, že poskytovatelé internetu si nemohou určovat podmínky, nemohou mít preference a se všemi svými klienty musí jednat stejně. Mají tedy zákonem přikázáno poskytovat neomezený přístup na všechny stránky, které nejsou vládou viděny jako nezákonné.

Platit za pouhé návštěvy stránek? Není problém!

Ale co by se stalo, kdyby byl zákon o internetové neutralitě zrušen, o což se momentálně FCC, vedena předsedou Ajitem Paiem, snaží? Poskytovatelé internetu by již nebyli nuceni zacházet se všemi internetovými stránkami stejně a mohli by, na základě vlastního uvážení, zpomalovat a zrychlovat připojení na vybrané stránky, ba dokonce na ně znemožnit přístup.

Aby v tom byl větší pořádek, dovolím si uvést příklad. Váš poskytovatel se rozhodne, že vám zpomalí anebo úplně znemožní připojení k Netflixu. Budete se chtít dívat na Netflix? V tom případě budete muset zaplatit určitou částku, kterou vám váš poskytovatel stanoví. Tímto způsobem může zvýhodňovat jiné portály, jako je třeba YouTube anebo Hulu, které je mimochodem vlastněno Comcastem, tedy poskytovatelem internetu.

By FCC, Federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Vy nebudete mít jinou možnost než zaplatit, a pokud budete chtít sledovat všechno stejně jako předtím, budete platit mnohem více. Logicky smýšlející člověk by tedy přešel k jinému poskytovateli, že ano? Jenže tady přichází asi ten největší problém. Přes 67 % Američanů má na výběr nanejvýš dva poskytovatele. Vaši poskytovatelé si s vámi tím pádem budou moct dělat, co se jim zamane. Tento příklad navíc není vůbec mimo mísu, jelikož v roce 2014 se Comcast pokusil zničit Netflix tím, že mu velmi zpomalil rychlost připojení. Vše bylo dáno do pořádku poté, co Netflix zaplatil Comcastu „výkupné“. 

Agent Verizonu v boji proti demokracii

Ajit Pai hraje velkou úlohu v celém procesu. Byl v lednu letošního roku jmenován Donaldem Trumpem jako předseda FCC. V březnu prezident Trump oznámil, že jej nominuje na další pětileté funkční období, což bylo v říjnu schváleno senátem. Předsedá té FCC, která bude 14. prosince rozhodovat o zrušení zákona zaručujícím internetovou neutralitu. Je pevně přesvědčen, že neutrality bylo dost. A co všechno ještě Ajit Pai je? Bývalý právník Verizonu, jednoho z největších amerických internetových poskytovatelů.

By U.S. Federal Communications Commission – https://transition.fcc.gov/commissioners/photos/ppavp.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30410351

Není proto překvapením, že jde svým plánem na ruku korporacím, kterým přinese do pokladniček miliardy dolarů. Nikoho by tedy nezarazilo, kdyby se pan Pai po zrušení regulací ISP opět dočkal vyhřátého a dobře placeného místečka ve Verizonu.

Ostatně i argumenty proti zachování označení common carrier pro internet, které vynáší povětšinou právě Ajit Pai, jsou buď chabé dezinformace anebo naprosté lži a nemá smysl se jimi zaobírat. O co bychom se naopak měli zajímat, je dopad na běžné obyvatele USA. Dát moc do rukou korporacím je nejen nezodpovědné, ale dokonce nebezpečné.

Zaprvé – nově vznikající firmy, e-shopy a celkově internetové stránky mohou mít velké potíže s proniknutím na trh, protože nemusí mít kapitál na to, aby platili ISP za „přesun na rychlejší kolej“, bez kterého nebude prakticky možné jejich stránky dostatečně používat. To vše jen posílí korporace a drasticky sníží konkurenceschopnost malých a začínajících firem. Stejně tak mohou být postiženy stránky s libovolným politickým obsahem.

Pokud se Verizon rozhodne zablokovat přístup na stránku, která vyzývá k protestu proti poskytovatelům internetu, nebude tady nikdo, kdo by jim v tom mohl zabránit. Možná k tomu nemají motivaci, je ale důležité se ptát, proč dávat korporacím do rukou tak obrovskou moc a zodpovědnost.

Odehraje se 14. prosince internetové 11. září?

Odpověď na tuto otázku je zatím neznámá, přestože se předpokládá, že korporace zvítězí a americké domácnosti si budou muset zvykat na nový pořádek. Zrušení regulací internetu bude volit celkem pět komisařů FCC. Konkrétně: Ajit Pai (republikán), Michael O’Rilley (republikán), Brendan Carr (republikán), Mignon Clyburn (demokrat) a Jessica Rosenworcelová (demokratka). Očekává se, že tito nevolení komisaři, navzdory obrovské nevoli uživatelů internetu, kteří mimo jiné posílali zprávy na oficiální stránku FCC tak vehementně, až se jim podařilo ji shodit, schválí zrušení regulací v poměru 3:2. Republikáni totiž nejspíš budou hlasovat společně.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*