Nejnovější

Uganda oprášila starý zákon diskriminující LGBTQ skupinu. Homosexuály v něm označuje za „rakovinu“

Foto: Alisdare Hickson | Wikimedia

Poslanci v Ugandě po téměř dekádě přišli s revidovanou verzí zákona, který silně omezuje práva LGBTQ skupiny. V jednom bodě označuje homosexualitu za „rakovinu.“ Novější verze navazuje na neschválený zákon z roku 2014, který chtěl homosexuály trestat smrtí. Homosexualita je v Ugandě nelegální, za vzájemné soužití hrozí stejnopohlavnímu páru doživotí ve vězení. Nový zákon považuje jakýkoliv projev homosexuality za trestný čin.

9. března představil ugandský poslanec Asuman Basalirwa v parlamentu návrh zákona proti homosexualitě. Tento návrh je přitom revidovanou verzí zákona z roku 2014, který posílil stávající tresty proti LGBTQ skupině a postavil mimo zákon propagaci homosexuality. Soudem byl ale nakonec zrušen z procedurálních důvodů.

Novější verze zákona má kromě propagace homosexuality považovat za trestný čin dotyk jiné osoby v úmyslu spáchat homosexuální čin. Lidé shledaní vinnými z „trestného činu homosexuality“ mohou být uvězněni až na 10 let.

„Jedním z nejextrémnějších rysů tohoto nového zákona je fakt, že kriminalizuje lidi čistě za to, kým jsou. Navíc porušuje práva na soukromí a svobodu projevu, které už jsou stejně v Ugandě znevažovány,“ řekl Oryem Nyeko, ugandský výzkumník pro organizaci Human Rights Watch. 

„Ugandští politici by se měli soustředit na přijímaní zákonů, které chrání menšiny a jejich práva, místo toho se soustředí na jejich diskriminaci kvůli politickému kapitálu,“ dodává. 

(Ne)práva LGBTQ skupiny

Návrh zákona kriminalizuje chování osob stejného pohlaví a jejich sexuální a genderovou identitu. Pokud by byl zákon přijat, porušil by hned několik základních práv – právo na svobodu projevu, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí nebo právo na rovnost a nediskriminaci. Aktivisté bojující za práva LGBTQ skupiny označili návrh zákona za „nenávistnou legislativu.”  

Členové LGBTQ skupiny čelí v Ugandě již nyní několika rizikům. V zemi jsou vůči jejich sexuální orientaci páchány zločiny z nenávisti včetně vydírání, fyzických a sexuálních útoků. Většina obětí je příliš vyděšená, aby šla s obviněním na policii, bojí se, že se jim nedostane žádného zastání.

Trestní zákoník trestá homosexuální vztahy až doživotím ve vězení. Vláda provedla dvě hromadné zatýkání lidí na základě jejich sexuální orientace či genderové identity. Navíc zbila a pozatýkala rezidenty z azylových domů pro LGBTQ mládež.

V srpnu minulého roku také zakázala působení organizace Sexual Minorities Uganda (SMUG), která bojovala za práva LGBTQ skupiny. Organizaci vláda zakázala, protože se oficiálně nezaregistrovala. Registrovat se přitom ani nemohla, protože úřady její registrování zablokovaly.

Strach z neznámého a pocit ohrožení

V Ugandě dlouhodobě panuje stigma, že jakákoliv jiná sexuální orientace, než heterosexuální nemůže být akceptována. K tomuto názoru se přiklání až 96 procent obyvatel. Je to primárně pocit ohrožení a strach z neznámého, který je k tomuto názoru vede. Právě strachu zneužívají zákonodární činitelé často ve svých proslovech.  

„V této zemi mluvíme o lidských právech, ale je pravdou, že se zde dějí i nemravnosti. Chci říct, že homosexualita je nemorální, porušuje ugandské zákony a ohrožuje posvátnost rodiny a bezpečnost našich dětí,” sdělil parlamentu poslanec Basalirwa, který za svůj výrok sklidil ovace ze stran zákonodárců.    

Na modlitební bohoslužbě, která se konala v parlamentu za účasti několika náboženských vůdců vystoupila i předsedkyně parlamentu Anita Among. „Chceme ocenit naše propagátory homosexuality za sociálně-ekonomický rozvoj, který zemi přinesli,” prohlásila s odkazem na západní země a její dárce. „Nevážíme si však toho, že zabíjejí morálku. Nepotřebujeme jejich peníze, potřebujeme naši kulturu,” dodala.  

Among nařídila v lednu tohoto roku parlamentnímu výboru pro vzdělávání, aby prošetřil školy podezřelé z podpory a propagace LGBTQ skupiny. Učinila tak kvůli učiteli, který měl být přeřazen ze školy, kde učil, na jiné pracovní místo, protože propagoval homosexualitu. Někteří rodiče si myslí, že vláda v tomto ohledu nedostatečně chrání jejich děti. Bojí se, že by propagací homosexuality mohla být ohrožena posvátnost rodiny, která je pro ugandskou společnost nadmíru důležitá.   

LGBTQ aktivisté a podpůrné organizace

Přestože drtivá většina obyvatel odsuzuje chování homosexuálů, existuje zde nespočet aktivistů, kteří o aktuálním dění pomáhají informovat a snaží se menšině aktivně pomáhat. Momentálně se skupina ugandských aktivistů ohradila proti “anti-homosexuálnímu” zákonu a sama přišla s písemným vyjádřením, které ho odsuzuje.

V zemi funguje také několik organizací bojujících za práva diskriminované menšiny. Za zmínku stojí zejména nezisková lidskoprávní organizace Human Rights Watch, která situaci v Ugandě dlouhodobě monitoruje a na svých stránkách pravidelně informuje o aktuálním dění.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*