Nejnovější

Dočkáme se novely mediálního zákona včetně vyšších koncesionářských poplatků?

zdroj: Wikimedia commons, Rumczeis

Vzrůstající inflace se do značné míry projevila i na rozpočtu České televize. Ředitel Petr Dvořák vidí jako víceméně jediné východisko z nedostatku financí zvednutí koncesionářských poplatků. Ze strany premiéra Fialy se mu ale dostalo negativní odezvy. V posledním zasedání Poslanecké sněmovny byla projednávána novela mediálních zákonů v návaznosti na nedávnou problematiku s Radou ČT. Koncesionářské poplatky ale do jednání zahrnuty nebyly.

Vedení České televize spoléhalo na zvýšení koncesionářských poplatků spolu s nástupem Petra Fialy do funkce premiéra. Ten však Dvořákův návrh na zvýšení razantně odmítl. Fialův názor podpořil i ministr kultury Martin Baxa nebo strana ODS. Zvýšení koncesionářských poplatků ale podporují například Starostové, jejichž návrhem bylo zvýšit je o míru inflace. Po neúspěchu ve sněmovně tak Česká televize spustila lavinu výhružných opatření za účelem udržení rozpočtu.

Z programů bude vyjmut kanál ČT3 a výrazně bude omezen i sport. Ředitel Dvořák samozřejmě nezapomněl nastínit i dystopický scénář České televize a její budoucí tvorby jako například úplné zrušení vysílání vánočních pohádek.

Pojem koncese se na území ČR drží už více než sto let, kdy si občané museli platit za právo využívání přijímače. Nyní však domácnosti platí za vlastnictví televize nebo rádia.

V dnešní době je totiž možné sledovat vysílání ČT i z počítačů, tabletů či jiných mobilních zařízení bez ohledu na to, zda nějakou televizi vlastníte. Této problematice ale Rada České televize ani Poslanecká sněmovna nevěnují příslušnou pozornost. Dřív nebo později ale dojde k řešení i této problematiky, jelikož finance ČT se pomalu snižují.

Otázkou je, jak se k tomu sněmovna nebo snad potenciální nový ředitel ČT postaví. Minimálně do dvou let bychom se měli dočkat novely zákona o České televizi včetně úpravy výše zmíněných koncesionářských poplatků. Co přesně se ale pro občany změní, je dosud neznámé. Zatím jen víme, že se Dvořákův dvouletý mandát chýlí ke konci. S tím přichází i nátlak na novelizaci zákona, jehož cílem je zvolení nejvhodnějšího kandidáta do funkce generálního ředitele.

Novela mediálního zákona

Během zasedání v Poslanecké sněmovně se probírala novela mediálních zákonů o České televizi a Českém rozhlase. Při jednání byly ale cíle jasně stanoveny. Senát se má nově připojit k volbám do rady ČT. K tomu se pojí i fakt, že počet členů Rady ČT by měl být navýšen. Díky úpravě, ve které se do voleb zapojí i Senát, nebude volba členů Rady pouze v rukách poslanců, kteří měli tendence volit členy z vlastních řad.

Opozice k tomuto návrhu ale vyjádřila výrazný nesouhlas. Argumentovala tím, že vláda by posléze dostala Radu ČT pod kontrolu a ovlivnila by tak nadcházející volby nového generálního ředitele České televize. Novela bude také nově zahrnovat i změnu v odvolání radních, kdy již nebude možné odvolat celou Radu ČT.

Byť byla očekávána spousta změn, realitou bylo pouhé vyjádření několika poslanců. Ti konstatovali, že jednání o mediální novele je čistá zbytečnost, protože občany zajímají pouze vysoké ceny. Pakliže se tento svár nevyřeší, občany by mohly trápit i vyšší koncesionářské poplatky či podobný zásah do jejich peněženek ze strany České televize. Projednávání financování ČT a konkrétně zmiňovaných koncesionářských poplatků však vůbec nepřišlo na řadu.

Jedno odvolání za druhým

Během posledních dvou let se členové Rady ČT a dozorčí komise se vystřídali více než je obvyklé. Na návrh Hany Lipovské, bývalé členky rady ČT, byla odvolána celá dozorčí komise. Důvodem byla údajná profesní pochybení, konkrétní důvod však dosud nebyl zveřejněn.

Městský soud argumentoval rozsudek tím, že rada by měla mít v dozorčí komisi důvěru, proto měli právo ji odvolat. Odvolání vyeskalovalo po jednání o pozemcích České televize v Ostravě, na kterém se Lipovská s komisí jednoznačně nepohodla, a jako reakci podala již zmiňované odvolání.

Soud nyní předešlé odvolání dozorčí komise zrušil, jelikož po přezkoumání bylo shledáno za nezákonné. Dle zákona o České televizi nemá Rada ČT právo odvolat dozorčí komisi, pakliže se nedopustila prohřešků přesně vymezených daným zákonem. Odvolaní členové nyní požadují ušlé odměny za předčasně ukončený mandát ve výši 3,5 milionů korun, což je další výrazná položka zasahující do rozpočtu České televize. 

Právě na předešle zmiňovanou Hanu Lipovskou se po kontroverzní kandidatuře za extremistickou stranu Volný blok strhla lavina kritiky za porušení zákona o ČT. Zákon totiž stanovuje, že členové rady nesmí působit ve prospěch jakékoliv politické strany.

Lipovská byla i navzdory jasnému porušení onoho zákona hájena poslancem Lubomírem Volným se slovy, že kandidatura za politickou stranu nemusí nutně znamenat jednání ve prospěch dané strany. Volného proslov byl posléze zakončen jeho vyvedením z jednacího sálu za pomoci ochranky. Po konečném odhlasování 64 z 80 poslanců byla Hana Lipovská z funkce Rady ČT odvolána.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*