Nejnovější

PEN klub aktualizoval seznam knih, které si již žáci v knihovně nepřečtou

Foto: Knihovna Dubina | Wikimedia Commons

Americké sdružení spisovatelů, které hájí svobodu čtení a odsuzuje zakazování knih ve veřejném školství, vydal aktualizovaný seznam zakázaných knih, které nemohou být dostupné v knihovnách amerických veřejných škol. Za první pololetí školního roku 2022/23 jich přibylo téměř 1500. Mezi nimi je i několik v Americe známých děl jako například American Gods od Neila Gaimana. Zástupci PEN klubu uvedli, že „hnací silou nových omezení přístupu ke knihám ve veřejných školách byla legislativa o cenzuře ve státech po celé zemi.“

„Pět z těchto zakázaných knih je mých,“ postěžoval si na Twitteru britský spisovatel Neil Gaiman, když sdílel seznam zakázaných knih zveřejněný PEN klubem. Nevhodné jsou nově nejen tři díly jeho série Amerických bohů, protože obsahovaly obscénnost, ale také fantasy romány Anansiho chlapci a Oceán na konci cesty. Ty byly cílené pro dospělé, a tak jsou nevhodné pro studenty. Přitom právě za Americké bohy získal hned čtyři ocenění za nejlepší novelu a celá série, pojednávající o víře a bozích několika kultur vyskytujících se v USA, se dočkala také stejnojmenného filmového zpracování z roku 2017.

Ještě častěji je přístup omezován ke knihám jiných autorů, především jiné než bílé pleti nebo hlásicí se k LGBTQ+. Nejvíce diskutovanou je autobiografický komiks Gender Queer: A Memoir od Maii Kobabe. Vypráví proces od dospívání k dospělosti a autorčino zkoumání genderové identity a sexuality, přičemž se nakonec identifikuje jako bytost mimo genderovou binární soustavu. Dalšími zasaženými díly je dále například Flamer od Mike Curato, Tricks od Ellen Hopkins a The Handmaid’s Tale: a Graphic Novel od kanadských autorek Margaret Atwood a Renée Nault.

Za zakázané knihy však není zodpovědný PEN klub. Ten se pouze snaží zmapovat, které státy jsou v cenzurování nejaktivnější a jaké tituly a proč jsou nejčastěji omezovány. Ve většině případů jsou příčinou tlaky politiků, legislativy či jiných organizací na vyřazení určitých knih. Naproti tomu minulý rok to byli zejména rodiče, kteří byli (a možná stále jsou) skeptičtí z obsahu knih v policích veřejných knihoven, a kteří mnohdy nahlašovali i tituly u nichž neznali ani jejich obsah.

Podle PEN klubu je cenzura více běžná v republikánsky řízených státech. Letošní seznam tak nenápadně odráží účinky nového zákona o cenzuře ideí a materiálů v amerických veřejných školách. Ten diktuje, které typy knih mohou být ve školách, nebo jaké zásady musí dodržovat při přidávání nových knih a kontrole stávající sbírky.

Nejen LBTQ+ tematika

Americký PEN klub vydal přehlednou infografiku, kde popisuje nejčastější důvody omezování knih v první polovině probíhající školního roku. Téměř v polovině případů je tématem zakazovaných knih násilí, ať už to fyzické či sexuální.

Trochu překvapivě následují výtisky řešící zdraví pro studenty. Třicet procent nepovolených děl zmiňuje tematiku smrti nebo ve společnosti dlouhodobě citlivé rasové rozdíly a s nimi spojené rasistické názory. Téma LGBTQ+ komunity se vyskytuje ve 26 procentech děl.

Přitom právě kolem zakazování LGBTQ+ se vyrojilo nejvíce nesouhlasných a pobouřených reakcí. V minulém školním roce se LGBTQ+ obsah objevoval hned ve 41 procentech. Povolené nejsou ani zmínky o sexuálním vztahu mezi charaktery, těhotenství nezletilých dívek nebo sexuálním obtěžování.

Stížnosti tak kromě nového zákona reflektují také dnešní celospolečenská témata. Nejvíce se však mluví o již zmiňované LGBTQ+ komunitě a rasovým útokům. Jenže tyto motivy nejsou ve výčtu omezených knih zastoupené tolik, jako například případy násilí, o nichž se v takové míře veřejně nemluví.

Seznam se týká amerických veřejných škol. Přesněji 66 škol ve 21 státech v období od června do prosince roku 2022, které nevhodné knihy nechtějí ve svých sbírkách. Otázkou je, zda-li jednoznačně říci, kde je hranice vhodnosti a nevhodnosti.

Texas soutěží s Floridou

Nejvíce případů zákazu knih je patrný na jihu Ameriky v Texasu a na Floridě. „Sedm okresů v Texasu bylo odpovědných za 438 případů zákazů jednotlivých knih a 13 okresů na Floridě bylo odpovědných za 357 zákazů,“ upřesnili zástupci PEN klubu a zároveň odsoudili neúnavné konzervativní křížové tažení za omezením svobody dětí číst.

Za nimi je se 318 případy Missouri. To dokládá, že za většinu zákazů je odpovědných pouze omezený počet škol. Konkrétně se jedná o Frisco Independent School District v Texasu, Wentzville School District v Missouri a Escambia County Public Schools na Floridě. I přes zákazy ve školách jsou ale stále volně dostupné mimo školní knihovny.

PEN klub začal s mapováním zakázaných knih teprve před dvěma lety v červenci 2021. Od té doby zaznamenal přes čtyři tisíce případů, kdy byla některá kniha zakázána, z toho téměř 1500 za první polovinu školního roku 2022-23. Oproti loňsku se mírně promíchaly pozice nejčastěji omezovaných témat.

Změny jsou nejvíce patrné v případě LGBTQ+ hnutí, které přenechalo první příčku násilí. Na další důsledky nového zákona a společenského rozpoložení si budeme muset počkat minimálně do konce tohoto roku.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*