Nejnovější

Pokud berete šlehání pomlázkou jako projev násilí, vyhledejte odbornou pomoc

Zdroj: Wikimedia Commons| М. Gardavská

KOMENTÁŘ: Ivan Brezina obhajuje českou pomlázku přirovnáváním feministek k autistům. Poukazuje na vývojovou vadu, kterou s sebou feminismus přináší. Po přečtení těchto argumentů už ani není překvapivé, že feminismus se podle něj vyskytuje pouze u žen.

Krájím kousek beránka k velikonoční snídani s rodinou. Tuhle idylku mi ale pokazilo naprosto fatální zjištění. Při čtení textu z Mladé Fronty DNES jsem totiž přišla na to, že jsem pravděpodobně autista.

Ve zmíněném názorovém duelu obhajuje Ivan Brezina českou pomlázku. „Feministickou kritiku velikonoc tak s jistou nadsázkou můžeme přirovnat k autistům. Vývojová porucha mozku jim brání chápat běžné společenské situace. Nerozumějí jejich významu a proto na ně reagují neočekávaně a neobvykle,” uvádí v textu.

Navštivte lékaře, s nadsázkou

Feminismus není poruchou mozku. O detekování poruchy mozku u člověka, který přirovnává feminismus k nemoci, už by se ale dalo polemizovat. Tímto autorovi textu doporučuji návštěvu lékaře, nebo alespoň knihovny.

Považovat strach a trauma, které je způsobeno mlácením pomlázkou za „neočekávanou a neobvyklou” reakci je naprosto nelogické. Kdo by čekal, že bude někomu vadit bezdůvodné bití a ponižovaní?

V neposlední řadě je přirovnávání k autistům nekorektní pro lidi skutečně trpící tímto onemocněním. Někdo by měl taky pravděpodobně autora informovat, že použitím slov „s nadsázkou”, nezmění ofenzivitu svého výroku. Označení feministek za autisti překračuje hranici akceptovatelnosti s nadsázkou i bez nadsázky.

Odmítat pomlázku je v pořádku

Ať už máte na tuto tradici jakýkoliv názor, nikdo by neměl být nucen ji podstupovat. Na dívky by neměl být vyvíjen společenský tlak a měly by mít možnost „vymrskání” odmítnout. Ani kluky by neměl nikdo nutit tradici vykonávat.

I když je pomlázka českou tradicí, faktem zůstává, že dětem ospravedlňuje násilí na ženách. Stále se jedná o projev agrese. Jak budete oponovat klukovi ve školce, který si celý rok bude hrát na Velikonoce?

Muži nemůžou uschnout?

„Anebo tradici jarního pomlazování žen vrbovými proutky zakážeme jako projev genderového násilí?” ptá se autor. „Proč muži mrskají ženy? To muži nemůžou uschnout?” ptají se děti. Odpověď většina rodičů nemá, takže skutečnost dětem nevysvětlí. Dítě si tedy z tradice odnáší, že mrskat pouze ženy je přirozené a tradiční. A to už bez debat podporuje genderovou nerovnost.

„Ale až se pak bude potápět nějaký další Titanic, zůstanu sedět v záchranném člunu. Do člunu jsem si sedl dřív, takže si hezky skočte přes palubu, Jste přece zcela rovnoprávné,” argumentuje autor textu asi stejně relevantně, jako kdyby vypsal recept na velikonočního beránka. Ale až mě příště někdo nepustí sednout do záchranného člunu z Titanicu, budu vědět proč.

Feministky jsou špatně vychované

„Feministky vnímají události jarního pondělí naprosto doslova.
‚Muži brutálně mlátí ženy!’ volají pobouřeně. ‚Způsobují nám bolest, aby nás tak ponížili a vynutili si falokratickou a patriarchální nadvládu.’ Původ této neznalosti smyslu velikonoční tradice může být ve výchově,” uvádí Brezina.

Mnoho žen tuto tradici vnímá negativně a je jim silně nepříjemná.
Podle statistik nemá šlehání pomlázkou v Česku rádo 55 % mužů a 79 % žen. Nezáleží na znalosti smyslu tradice. Stále se musíte otočit a poníženě čekat než vás (často podnapilý) muž vymrská. Nepříjemným pocitům z této situace nemůže autor rozumět, protože v pozici ženy nikdy nebyl. Je to jako bych popisovala, jaké to je být třeba autista, když to nemůžu pochopit…

Podle výroků pana Breziny by se tedy zhruba 70% Čechů mělo považovat za autisty a měli by pravděpodobně vyhledat odbornou léčbu, ale jen s nadsázkou. Krásné Velikonoce!

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*