Nejnovější

Podzemní bludiště plné světla. V obci u Prahy mají nejvýkonnější lasery ve střední Evropě

Zdroj | Redakce | Vojtěch Kupka

FOTOREPORTÁŽ: Eli Beamlines se dnes řadí k největším sdíleným laserovým výzkumným zařízením v Evropě. Jako takové nabízí výzkumníkům z celé řady odvětví nejen vybavené zázemí, ale i jedny z nejsilnějších laserů na světě. Lidé zde mohou například zkoumat chování jednotlivých molekul při vystavení proudu záření, nebo také simulovat procesy odehrávající se uvnitř hvězd.

Moderní prosklené budovy silně kontrastují s historickým centrem obce Dolní Břežany nedaleko Prahy. Biofyzikální laboratoř, která má vlastní oddělenou laserovou místnost pro svá měření a speciální místnost určenou k přípravě jednotlivých zkoumaných vzorků, jsem navštívil, abych zjistil, jak se pracuje s jedněmi s nejintenzivnějších laserů v Evropě. Zde třeba vědci zkoumají kvantové chování různých plynných molekul při vystavení silným laserům. Avšak to hlavní, kvůli čemu jsem přišel, se neskrývalo tady, nýbrž hluboko pod zemí ve výzkumných halách.

Zde se ve vakuu uzavřené supervýkonné lasery klikatí mezi jednotlivými laboratořemi. S výkonem dosahujícím až 10 petawatt se řadí ke světové špičce a jsou k dispozici stále se měnícím mezinárodním výzkumným týmům. Nutno podotknout, že prostory ústavu nejsou k dostupné pouze akademikům, ale také firmám. Ty si mohou prostory pronajmout pro vlastní experimenty a měření. Samotné podzemní haly jsou vybaveny dvojitou podlahou se sérií kolejnic pro manipulaci s vybavením a distribuci kabelové sítě.

Hlavní vstup do budovy ústavu Eli Beamlines. Zdroj: Vojtěch Kupka
Pohled do administrativní části.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Kancelář
Zdroj: Vojtěch Kupka
Světelné tunely dodávající světlo do nižších pater.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Biofyzikální laboratoř.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Biofyzikální laboratoř.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Digestoř na práci s nebezpečnými látkami v biofyzikální laboratoři.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Kvantový mikroskop.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Spektrometr nastavený na vlnovou déklu ultrafialového záření, které je neviditelné pro lidské oko. Nikoliv však pro objektiv fotoaparátu.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Sestavy zrcadel v laserové laboratoři, oddělené části biofyzikální laboratoře.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Sestavy zrcadel v laserové laboratoři.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Práce s laserem.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Práce s laserem.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Vedoucí biofyzikální laboratoře Miroslav Kloz, který zárověň působil jako můj průvodce po ústavu.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Paprsek laseru biofyzikální laboratoře. Lze jasně vidět jednotlivé pulzy paprsku.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Paprsek laseru biofyzikální laboratoře. Lze jasně vidět jednotlivé pulzy paprsku.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Odkrytý zdroj laseru.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Odkrytý zdroj laseru.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Společné prostory v období Vánoc působí opuštěně.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Vstup do čisté zóny podzemních laboratoří.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Před vstupem je nutné se obléci do ochranného oblečení a projít dekontaminačním procesem.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laser v Eli Beamlines je nejvýkonnějším ve střední Evropě. Je také nutnost, aby byl uzavřen ve vakuu. Důležité segmenty potrubí jsou poté ještě dodatečně izolovány.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laser v Eli Beamlines je nejvýkonnějším ve střední Evropě. Je také nutnost, aby byl uzavřen ve vakuu.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laser v Eli Beamlines je nejvýkonnějším ve střední Evropě. Je také nutnost, aby byl uzavřen ve vakuu.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Spojovací chodby působí poněkud opuštěně.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Olověné bloky určené pro práci s radioaktivními lasery. Personál si z nich může postavit zeď potřebného tvaru a výšky.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Kontrolní místnost hlavní laserové laboratoře.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laserová laboratoř.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laserová laboratoř. Jednotlivé podstavce musí být připevněny k zemi, aby nedošlo ani k nejmenšímu vychýlení a tedy i k narušení vakua.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laserová laboratoř.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laserová laboratoř. Jednotlivé místnosti jsou vybavené systémem kolejnic pro distribuci a případné stěhování infrastruktury.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Hlavní laserová laboratoř.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Výstražná tabule v hlavní laserové laboratoři.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Miroslav Kloz k s vtipem říká, že laboratoř, kde není nepořádek, není laboratoř, ale filmový set.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Speciální izolovaná místnost pro experimenty s radioaktivním zářením.
Zdroj: Vojtěch Kupka
Vojtěch Kupka
Vojtěch Kupka (Články)
Mám fakt rád grilované kalamáry.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*