Nejnovější

„Proč spolu nespolupracovat?“ Studenti reagují na spor o duplikaci žurnalistiky na Univerzitě Palackého

Ke sporu mezi katedrami olomoucké univerzity ohledně duplicity studia žurnalistiky se vyjádřili studenti mediálního oboru z tamní teologické fakulty. Výslednou podobu studia vnímají jinak, než jak ho vykresluje PR kampaň jejich fakulty. Právě tuto reklamu kritizuje hlavně vedení katedry žurnalistiky z vedlejší filozofické fakulty. Podle ní může zmást zájemce o studium žurnalistiky. Houpací Osel o pozadí tohoto konfliktu již psal v jednom z předchozím článků.

Studenti nově vzniklého oboru Etika a kultura v mediální komunikaci na Cyrilometodějské teologické fakultě reagují na výroky, které v konfliktu zazněly především ze strany vedení Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky. Jedním z nich byla i kritika praktických ateliérů ze strany jejího vedoucího Petra Orsága. Ten poukazoval na odborníky z praxe, které si Katedra komunikačních studií, pod kterou obor spadá, zařídila pro výuku praktických kurzů. Známé osobnosti jsou podle něj plakátovými jmény, která mají přilákat více zájemců o studium.

„Nemyslím si, že by odborníci z praxe byli pouze plakátovými jmény. Na druhou stranu mi přijde logické se prezentovat a lákat na známé tváře,“ říká Houpacímu Oslovi Kryštof A., který Etiku na teologické fakultě studuje jako vůbec první ročník.

Jeho spolužačka Natálie V. připomíná osobitý přístup odborníků ke studentům. „Paní Michaela Vetešková či Romana Mazalová nám navíc se zapálením pro věc předávají spoustu zkušeností z praxe.“

Chce to delší praktické kurzy

Oba studenti si původně podávali přihlášky jak na teologickou fakultu, tak na žurnalistiku na vedlejší filozofické fakultě. Přestože se oba na žurnalistiku nakonec nedostali, byli už údajně před přijímačkami rozhodnutí, že chtějí studovat právě Etiku. „Nový obor (Etika) mi už původně připadal, že je více komplexnější a rozšířenější než žurnalistika. Vidím v něm větší perspektivu v uplatnění, taky mě zaujaly praktické ateliéry,“ říká Kryštof.

Důležitost praktických ateliérů zmiňuje i Natálie. „To, že si hned v prvním ročníku zkusím ateliéry, mi přijde jako dobrý nápad, rychleji se vyprofiluji v tom, čemu se chci v budoucnu věnovat.“ Dodává, že ji nejvíce zaujal rozhlasový ateliér, který vyučuje již zmíněná rozhlasová novinářka Michaela Vetešková.

Šéf katedry žurnalistiky ve svém vyjádření rovněž kritizoval, že studenti z vedlejší fakulty nemohou v praktických ateliérech získat dostatek zkušeností kvůli tomu, že jsou pouze jednosemestrální. S tím oba studenti souhlasí, radši by měli praktické kurzy déle než jeden semestr.

Natálie si však zároveň myslí, že pro člověka, který už ví, jakým směrem by se chtěl vydat, to ale zásadní problém není. „Záleží na schopnostech dané osoby,“ komentuje. To, že se praktické kurzy na teologické fakultě vyučují už v prvním ročníku, byl pro ni fakt, který měl podíl na výběru budoucího studia.

Studenti se podílejí na lepší reklamě fakulty

Petr Orság i Vít Zouhar, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení , která má zamezovat případným duplicitám ve vzdělávacích programech, uvedli, že reklamní kampaň teologické fakulty může být pro uchazeče o studium zavádějící. Vyzdvihuje totiž pouze žurnalistickou stránku oboru, přestože ta by měla být jen jednou z více oblastí celého programu, zejména oblastí filozofie a teologie.

Rozdílnou podobu studia ve srovnání s tím, jak je vykresleno pro uchazeče, oba oslovení studenti potvrzují.

„Škola dle mého názoru učí studenty především to, jak řešit a komunikovat veřejně známé etické problémy, při kterých je důležité dbát a pohlížet na její křehkost,“ vysvětluje Kryštof. „V neposlední řadě si ale myslím, že se absolvent muže uplatnit i jako novinář,“ dodává.

Podle Natálie se ale reklamní kampaň fakulty snaží zlepšit i samotní studenti. „Máme i skupinu, ve které probíráme PR teologické fakulty. Přišlo nám, že jde reklama dělat i lépe, takže jsme se jako studenti rozhodli, že to změníme. Máme návrhy na nové logo, chceme založit i Instagram, reklamu si zkrátka snažíme dělat sami.“

Jejich vedoucí katedry Jaroslav Franc jim prý vychází vstříc. „Franc se nás hodně ptá na naši zpětnou vazbu, opravdu se snaží,“ říká Natálie.

Houpací Osel se již dříve pokusil France kontaktovat kvůli otázkám duplicity a sporu s katedrou žurnalistiky, na opakované žádosti o odpovědi na zaslané dotazy ale odmítl odpovědět.

Konflikt mezi katedrami vnímají oba studenti jako zbytečný konkurenční boj. „Proč spolu nespolupracovat?“ ptají se.

Spor o duplicitě oborů mezi fakultami se stal i jedním z témat nedávných voleb rektora Univerzity Palackého. Nově zvolený rektor Martin Procházka při veřejné prezentaci kandidátů podpořil mezifakultní spolupráci. „Udělejme ty programy tak, aby se mezi nimi vymazaly zdi fakult a spojme ty nejlepší učitele v jednotlivých oborech,“ vyzýval při svém projevu.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*