Nejnovější

Teologická fakulta v Olomouci otevřela mediální obor. „Duplikují žurnalistiku,“ zní z vedlejší fakulty

Na Univerzitě Palackého v Olomouci již rok hoří spor o to, kdo vlastně může vyučovat žurnalistiku. Budoucí novináře vychovává už více než 25 let katedra žurnalistiky na filozofické fakultě. Jenže před rokem velmi podobný obor otevřela i teologická fakulta. A proti němu se vymezila kromě dalších kritiků i samotná katedra žurnalistiky, podle které jen kopíruje už existující obor.

Kamery zabírají postavy mladých, nadšených lidí. To, co vypadá jako promovideo na studium žurnalistiky v Olomouci, však s místní Katedrou mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky nemá nic společného. Video vzniklo na teologické fakultě, aby nalákalo studenty na nově otevřený obor Etika a kultura v mediální komunikaci.

Vedení katedry žurnalistiky to vadí. Její šéf Petr Orság pro Houpacího Osla namítá, že kopíruje už jeden existující: „Na teologické fakultě vznikl program, který svým charakterem vstupuje do naší oblasti vzdělávání, a to až ze 40 procent. Vytváří tím duplicity, které se univerzita už v minulosti rozhodla naopak eliminovat.“

Současnou videokampaň považuje za konkurenční. „Ačkoliv je obor akreditovaný z většiny v oblasti teologie a filozofie, uchazeče láká pouze na praktické kurzy,“ říká s tím, že se s kolegy údajně o reálné podobě oboru dozvěděli až z reklamní kampaně. 

Neetická etika?

Podle teologické fakulty je obor zaměřený například na historii konfliktů, které vznikly kvůli chybné komunikaci mezi náboženstvím a kulturami. Kromě religionistiky a teorie kultury nabízí i část předmětů zaměřenou na mediální studia, včetně praktických ateliérů. Ty jsou dokonce podmiňující pro další kurzy, které studenti musí splnit.

Právě tyto ateliéry považuje Orság za páteř celého oboru, přestože teologická fakulta tvrdí opak. Vadí mu, že zcela duplikují praktické kurzy na žurnalistice. „Jejich ateliér fotografie je naše praktikum fotožurnalistiky, jejich ateliér rozhlasové tvorby je naše praktikum rozhlasové tvorby,“ tvrdí. 

Kritizuje také délku praktických kurzů. „Jsou navržené jako jednosemestrální, studenti se ale za jeden semestr naučí velmi málo ze samotné praxe.“

Jenže, jak plyne z výpovědi samotných studentů teologické fakulty, se kterými Houpací Osel hovořil, obor si vybrali právě kvůli praktickým ateliérům a odborníkům. Vyučují je například fotograf Jindřich Štreit či rozhlasová novinářka Michaela Vetešková.

Podle Orsága se ale jedná pouze o reklamu. „Jistě, plakátové jméno láká, ale s katedrou žurnalistiky dlouhodobě spolupracuje více praktiků, než teologickou fakultou vytěžovaní odborníci jako Jindřich Štreit či Michaela Vetešková,“ reaguje na dotaz Houpacího Osla, proč katedra žurnalistiky nedokázala již dříve získat například tyto osoby z praxe.

Je namístě také uvést, že podle předloňské analýzy redakce Houpací Osel si studenti katedry, kterou Orság vede, stěžovali právě na praktickou stránku oboru.

Orság dále poukazuje na nedostatečné kompetence. Teologická fakulta si po prvním jednání s žurnalistikou založila Katedru komunikačních studií, přestože komunikační studia vůbec nevyučuje, a z personálního složení katedry se jim v době jejího založení nikdo nevěnoval. Samotné etice se z pracovníků katedry věnuje pouze expert na etiku v médiích Jan Motal.

„Je zarážející, když se katedra pojmenuje podle oboru, kterému se věnuje jediný pracovník, navíc zaměstnaný na částečný úvazek, který svou publikační činnost vykazuje v Brně, ne na Univerzitě Palackého,“ komentuje Orság.

Duplicita je zde zřejmá, rozhodl akademický senát

První podněty k duplicitě zazněly už v červnu minulého roku na poli Akademického senátu FF UP. Přítomní senátoři se tehdy jednohlasně shodli na tom, že tato duplikace je problém, a teologická fakulta svou činností a prezentací nově vzniklého oboru ohrožuje oblast vzdělávání v mediálních a komunikačních studiích.

Senátor filozofické fakulty Michal Nguyen však podotýká, že senát plní pouze kontrolní roli. „Řešíme, jestli se tím děkanát filozofické fakulty zabýval, musíme dohlédnout na to, aby žurnalistika na filozofické fakultě měla dobré existenční podmínky a kvalitní studium,“ uvedl Nguyen.

Právě kontrolu duplicit ve vzdělávacích programech má na starost Rada pro vnitřní hodnocení. Její místopředseda Vít Zouhar upozorňuje, že podobně zaměřených předmětů je na univerzitě více. Obory proto nevnímá jako konkurenční, problém vidí spíše v přehazování viny a reklamní kampani, která může samotné uchazeče o studium zmást. Zároveň však věří, že momentální situace nakonec vyústí ve spolupráci. Nemyslí si ale, že při schvalovacím procesu došlo k chybě.

„Při nahlédnutí do žádosti bakalářského studijního programu Etika a kultura v mediální komunikaci, nebo do jeho záměru, nelze najít nic, o čem by Rada tehdy nejednala, anebo co by nekomentovala. Obor je zaměřen primárně na etiku a kulturu v mediální komunikaci. Proto byl důvod k diskusi, podobně jako u jiných programů, nikoli však k zamítnutí.“

Nezdárná komunikace kateder vyučující komunikaci

Přesto to však zatím na přílišnou spolupráci mezi katedrami nevypadá. Katedra žurnalistiky podle jejího vedoucího přišla s návrhem, že by vyučovala žurnalistické kurzy, teologickou a filozofickou část studia by si pak sama zajišťovala teologická fakulta. Ta ale údajně nabídku nakonec odmítla, program podle ní není koncipován jako žurnalistika.

Vedení žurnalistiky není rovněž spokojeno ani se samotnou komunikací, od minulého roku se vyjednávání téměř neposunulo. „Jednání běží, na svůj program přijímají další studenty, teď už podruhé, a dále oslovují uchazeče zavádějící reklamní kampaní. Současná situace jim velmi vyhovuje a nás poškozuje,“ tvrdí Orság.

Houpací Osel opakovaně kontaktoval vedoucího Katedry komunikačních studií Jaroslava France, který je zároveň i garantem nového oboru. Na zaslané dotazy týkající se konfliktu a duplikace ale odmítl odpovědět, medializace by podle něj mohla ovlivnit atmosféru mezi fakultami. 

Autor článku je studentem Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě UP, Houpací Osel je však na katedře zcela nezávislý projekt.

  1. V článku mi chybí, proč a jak to vlastně vadí, jak to poškozuje katedru žurnalistiky a taky větší zmínka o tom, že podobných překryvů je jak na fakultách, tak mezi nimi nemálo.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*