Nejnovější

duševní zdraví

Tereza Pajdlová - 28.2.2023

Míra sebevražd ve světě i u nás: Statistiky podněcují k zamyšlení nad genderovými rolemi

Na počet sebevražd má zásadní vliv společnost, ve které žijeme. V každé zemi lze proto pozorovat odlišné výsledky, některé skupiny lidí jsou však nadměrně zastoupeny všude. Ročně si v průměru sáhne na život zhruba 700 000 lidí. Dvacetkrát více lidí se poté o sebevraždu pokusí a mnoho dalších nad ní vážně uvažuje. Každá sebevražda je [více]