Nejnovější

Kouzlo demokracie? Ježíš znásilňující muslimku spojil do šiku katolíky s komunisty

By Philippe de Champaigne - Own work (own photo, taken July 9, 2008), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4965555

Divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“, kterou uvede brněnské Divadlo Husa na provázku vyvolává kontroverze. Vystoupili proti ní bok po boku jak katolíci, tak komunisté. Pobuřující shledávají scénu, ve které Ježíš znásilňuje muslimskou ženu.

Když se blíže podíváme na osobu režiséra hry Olivera Frljiće, zjistíme, že se ani zdaleka nejedná o jeho první provokativní kousek. Spoustu povyku u našich polských sousedů způsobila jeho dřívější inscenace „Prokletí“ podle stejnojmenného textu Stanisława Wyspiańského. V té se velmi nevybíravým způsobem zaobíral odvrácenou stranou katolické církve – dětskou pedofilií.

K vidění byl oběšený papež Jan Pavel II., týž papež provádějící felaci a mnoho dalších ryze provokativních obrazů. Poláci zareagovali způsobem sobě vlastním – na protest proti uvedení inscenace uspořádali mši.

Kapitalismem k holokaustu

Nejednalo se ale o nic neobvyklého. Téma kritiky církví a také nacionalismu je prostoupeno mnohými Frljićovými hrami. Je kritikem kapitalismu a tvrdí, že fašismus, ba dokonce holokaust, je jedním z jeho důsledků, respektive jeho konečným stádiem.

Sám Frljić si stojí za tím, že pouze poukazuje na palčivé společenské problémy, které, způsobem sobě vlastním, umocní, aby se jim dostalo dostatečné publicity, a tím třeba rozvířil debatu. Před ničím se nezastaví a nic mu není svaté. A to doslova. Ve své hře „Naše násilí a vaše násilí“ zobrazuje scénu, kdy samotný Ježíš, ústřední postava křesťanství, znásilňuje muslimskou dívku. Hra bude zanedlouho uvedena v Brně v rámci festivalu Divadelní svět.

Jednotná fronta Řím – Ústřední výbor

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Proti rozhodnutí uvést vysoce kontroverzní představení vystoupil náměstek brněnského primátora Petr Hladík. Nikoho nejspíš nepřekvapí, že je straníkem KDU-ČSL, Křesťanské demokratické unie. V kontextu Hladíkových požadavků trochu oxymóron. Svoboda projevu se vztahuje i na kritiku náboženství, byť je dost nekompromisní. Humoru na situaci dodává fakt, že se na stranu Hladíka postavili komunisté.

Jasný názor má i Dominik Duka, který sice neopomenul zmínit letošní téma festivalu, kterým je shodou okolností svoboda, ale přidal, že svoboda jde ruku v ruce s odpovědností a úctou. Proti názorům volajícím po zrušení představení vystoupil Martin Glaser, ředitel divadla. Kritici se dočkali odpovědi, že umění by mělo podněcovat debatu a je jen a pouze na nás, zdali budeme s dílem souhlasit či ne. Diváci by měli mít příležitost udělat si svůj úsudek.

Chvála demokracii

Ať už vnímáme představení jako pobuřující, anebo jako nápaditě provokativní, měli bychom si uvědomit jednu věc. To, že představení podobného rázu může být hráno, je důsledkem demokracie. To, že o něm může být následně vedena diskuze, je důsledkem demokracie.

Važme si toho, že můžeme mít to privilegium kritizovat náboženství, nacionalismus a vlastně jakékoliv názory, doktríny a učení. Nemusíme souhlasit se způsobem prezentace názorů druhých. A to je na tom to krásné. Nemusíme souhlasit.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*