Nejnovější

Kontroverzní reforma školství v Polsku

Několikanásobně překročená kapacita, lavice v místnostech, kde se nikdy nevyučovalo. I takto vypadá aktuální školní rok v Polsku po rozsáhlé reformě, která změnila třístupňový systém vzdělávání na dvoustupňový. Změny se projevují také na obsahu vyučování.

Nový polský vzdělávací sytém zrušil tříletá gymnázia, která fungovala jako mezistupeň mezi základní a střední školou nebo učilištěm. Žáci nyní stráví na základní škole osm let, odkud následně odchází na čtyřletou střední.

K reformě školství nebyly žádné důvody. Vzhledem k tendenci hledat jednoduché příčiny složitých problémů se mělo za to, že příčinou morálního zkažení mládeže jsou gymnázia. Skutečnost, že toto „zkažení“ lze vidět také na základních školách, kde není těžké potkat žáka s cigaretou v ruce, je v tomto zdůvodnění ignorována,“ komentuje reformy Jakub Jędrusiak, student pedagogiky v Polsku.

Negativní dopady reformy

V letošním školním roce nastal problém, kdy se na střední školy dostali současně první absolventi osmileté základní školy spolu s posledními studenty tříletých gymnázií. Školám ve velkých městech došla kapacita učeben. Na třídy se někdy mění i volná místa na chodbách, či ve skladech. Vyučuje se na směny, mladší ročníky začínají výuku dříve, starší zase mnohdy končí až v pozdních odpoledních hodinách.

To potvrzuje i Jędrusiak: „Žáci jsou přepracovaní a zatížení úkoly od stejně unavených a často vyhořelých učitelů. Fronty k psychologickým a pedagogickým poradenským střediskům jsou snad největší v historii.“

Ideologie se odráží i ve výuce

Podle některých kritiků z řad rodičů i učitelů je reforma uspěchaná a špatně připravená. Vláda tyto ohlasy odmítá s tím, že školství v Polsku bylo potřeba modernizovat.

Členka rodičovské asociace Elzbieta Kielakova však komentovala celou reformu pro Českou televizi jako zástěrku k novým osnovám. „Přidalo se více vlastenectví a látky spojené s náboženstvím. Naopak se vyjmulo vše spojené s bojem proti diskriminaci a sexuální výchovou,“ popisuje.

Jędrusiak, podle kterého školské orgány navíc ignorují současné pedagogické a psychologické znalosti a jsou velkým krokem zpět ve vzdělávacím systému, s Kielakovou souhlasí. “Co se týče ideologičnosti reformy, ta se projevuje mimo jiné v pokusu odstranit evoluční teorii z učebnic biologie nebo naprostým omezením hodin sexuální výchovy,” upozorňuje.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*