Nejnovější

Čtyřlístek nám krade děti

Zdroj: Hlidacipes.org

“Sex je náš. Dělá dobře mně i tobě,” vysvětluje v přítmí pokoje Josef Fritzl své dceři, čímž pravděpodobně narušuje její psychiku a další vývoj. O pár let později nakreslí Bohuslav Fencl do Čtyřlístku dvě sexuální scény, které se podaří odhalit až bystrému oku Martina Šinkovského. Sociální masark může začít.

Rozjíždí se vášnivá diskuze o míře provinění, expresivitě scény, laxním přístupu v redakci a jeden prokrastinující student žurnalistiky má pré. Proč to vlastně četl? V první fázi je třeba prozkoumat, zda dotyčné scény existují. Ano, existují. Jsou mistrně ukryty v příběhu “BINKY” kreslíře Bohuslava Fencla, konkrétně v okně jednoho z bytů, kde si koitus užívá postarší žena a také v autě, kde dívka na zadním sedadle provádí akt orální lásky svému příteli. Nikomu by neměl uniknout ani fakt, že v autě nejsou milenci sami, ale pravděpodobně sdílejí samohyb spolu s řidičem a zcela určitě nechybí ani spolujezdec, muž kolem padesátky, což je nejspíše zvrácenější než všechno ostatní kolem. Toliko k obrazovému vyjádření.

Děti neznají sex. Nemohu. Jsou hloupé

Jak jsem již zmínil, kritika se snesla na celou řadu aspektů této kauzy. Asi nejsmysluplnější argumenty míří na neprofesionální přístup kreslíře. Je velice pravděpodobné, že dítě, které odebírá Čtyřlístek, si ani jednu ze scén nevyloží tak, jak ji autor zamýšlel, přesto si podobné hříčky mohl Fencl odpustit. Podobně jsem se bavil v páté třídě, když jsem do pracovních sešitů z angličtiny vyléval své komplexy při dokreslovaní plnovousů a statných pyjů. Starší jedinec si pak nejspíše scénu vyloží správně, ale jen díky tomu, že ji viděl už někde jinde. Naštěstí dnešní děti mají přístup k laciné pornografii téměř minimální, nepočítáme-li časopisy v každé druhé trafice, reklamní spoty na auta, matrace, barvy… a ostatně, najít dnes porno na internetu se rovná nadlidskému úkolu. Děti prostě sex neznají. Nemohou, protože jsou hloupé. Určitě také nikdy neslyšely starší spolužáky nebo prezidenta v Lánech.

Redakce Čtyřlístku se ke kauze postavila nejspíše profesionálně. Fencl dostal padáka. Pro některé kritiky se tak titul možná očistil z toho, že podobný komiks vůbec pustili do oběhu. Na obhajobu redakce nutno poznamenat, že pokud si toho nevšimli, nelze se úplně divit. Přeci jen, kdo by předpokládal podobný easter egg v dětském časopise? Jak je patrno, oba akty jsou navíc ve změti postaviček dobře ukryty. A chvíli trvalo, než se poměry mezi postavičkami potvrdily. Hezky jejich vztah popsal prognostik Karel Hynek Mácha: “Já ji odkryl pozadu a koukal jsem se na ni. Ta má mordyjánskou prdel! Pical jsem ji pozadu. Mluvili jsme o tom, wie tief ich hinein je kommen bis (jak hluboko dovnitř jsem se dostal).”

V zásadě můžeme říci, že se tak trochu jedná o pseudokauzu, která nás ovšem baví, protože, přiznejme si, Peroutka se už docela okoukal. Navíc, srovnáme-li inteligenční předpoklady pro pátrání v Přítomnosti a ve Čtyřlístku, zdá se, že by ji mohl zvládnout i mluvčí Hradu. Možná. Když si vezme dovolenou.

Jakub Mikel
Jakub Mikel (Články)
Kryptosluníčkář, někdejší šéfredaktor a ostentativní metrosexuál. Je student žurnalistiky na FF UP. Trpí utkvělou představou, že je vtipný.
  1. Čtyřlístek – Táta má mámu, máma má Danu, ó táta se má

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*