Nejnovější

Orbánova prohra přinesla naději. Boj za lidská práva ale neskončil

Foto: Jeden svět | jeden svet.cz

Festival Jeden svět představil dokumentární snímek To musíte zažít. Ten vypráví o snaze dvou aktivistů zneplatnit Orbánovo referendum. Navenek domnělá ochrana dětí měla za cíl zasít strach a dále omezovat lidská práva LGBT+ komunitě. Nakonec úspěšné bojkotování je, však začátkem dlouhé války v Maďarsku proti diskriminaci queer lidí.

Snímek To musíte zažít promítaný na festivalu Jeden svět přibližuje navenek demokratické Maďarsko, které dlouhodobě a aktivně diskriminuje LGBT+ lidi. V Maďarsku bychom na tento snímek ani nenarazili, je totiž považován za propagandistické promo homosexuality. Jasně se tak ukazuje snaha tamní vlády odstranit téma LGBT+ z veřejného a mediálního prostoru.

Dokument sleduje boj aktivistů Lucy Dudis z organizace Háttér Society a Davida Viga z maďarské pobočky Amnesty International proti Orbánovu referendum, které se konalo před minulými parlamentních volbách. Zákon o „ochraně dětí“, který autoritativní vláda tlačila, ve skutečnosti rozšiřoval existující anti-LGBT+ presekuce. Referendum samotné pak bylo značně manipulativní a obsahovalo konkrétně 4 otázky, které spíše diskriminovaly a podporovaly homofobii a transfobií, než ochranu dětí.

Občané tak čelili otázkám, zda podporují propagaci změny pohlaví u nezletilých či zda souhlasí, aby byly děti vystavovány neomezenému sexuálnímu excplicitnímu mediálnímu obsahu, který by mohl ovlivnit jejich vývoj.

Ovládání pomocí zasévání strachu a diskriminace není dominanta jen vzdáleného Ruska, ale i právě kousek od nás položeného Maďarska a jeho aktuálně vládnoucí strany Fidesz. Vytváření takzvaného Putinova Ruska z Maďarska cítí i protagonista filmu David. Ten tvrdí, že již dříve jsme mohli vidět Orbánovi proslovy, které ‚‚papouškovaly stejné diskriminační a nenávistné projevy vůči queer lidem, jako tomu bylo na slovo přesně jen dříve a z úst Putina.“

Ignorantství s cílem ublížit queer lidí

Člověk, který je součástí LGBT+ menšiny, žije ve stále zhoršujících se podmínkách. Momentálně je v Maďarsku zakázána v rámci anti-LGBT+ zákonům úřední registrace změny pohlaví, adoptování dětí či propaganda queer témat směřující na děti. Děti tak vyrůstají a dospívají s pocitem, že nemají na koho se při řešení své identity či orientace obrátit, zároveň skrze chybějící informace nechápou, co se v jejich životě odehrává. Maďarské školství je totiž stále cenzurované co se do podoby a obsahu učebnic týče, nebo i stylu vyučování učitelů. Platí zde národní kurikurum (pozn. redakce: jedná se o vzdělávací program, který zahrnuje obsahovou náplň výuky i dosažený výsledek), kterého se školy musí držet. ‚‚Obecně se v Maďarsku setkáme s ignorantstvím a netolerováním jakýchkoliv menšin,“ podotýká Lucy.

‚‚Nechceme, aby lidi jako vy chodily do školek. Budete totiž děti pře-operovávat z kluka na holku. Když jsem to slyšel, silně mě to zasáhlo. Zasáhlo mě to, protože tomu lidé opravdu hluboce věří. Zároveň je tady i velká skupina lidí, která si nemyslí, že se to děje přímo u nás, ale jsou zarytě přesvědčeni, že se to děje celou dobu v západní Evropě, jako je například Švédsko, Velká Británie nebo Dánsko.“ uvádí David v dokumentu při rozhovoru pro zahraniční médium.

V reakci na tuto informaci se reportérka pousmála. Popravdě jí to nemůžeme vyčítat, je totiž těžké pochopit, že lidé v jakékoliv demokratické zemi věří takovým dezinformacím. Tato přesvědčení maďarské společnosti poukazují na silnou pozici vlády, která absolutně beztrestně, masově a vědomě šíří lži s cílem ublížit právům queer lidí a ještě je více omezit.

‚‚Vést dialogy a diskuze je cesta, kterou jsme se vydali a chceme po ní jít. Když se s lidmi bavím dokážu jim ukázat, že sexuální orientace je součástí života, a ne ideologie,“ vysvětluje Dudis při otázce, co bylo klíčem kampaně. Právě komunikace s voliči, a to i s těmi budoucími – mládeží, která ještě nemá volební právo, je zásadní pro budoucnost bezpečného Maďarska pro všechny. Schopnost rozkrývat kolující dezinformace je tak mnohem zásadnější, než by člověk sám chtěl připustit.

To, že Orbánova vláda, záměrně a aktivně porušuje lidská práva menšin, není novinkou. Aktuálně čelí Maďarsko žalobě od Evropské komise za přijaté anti-LGBT+ zákony, které diskriminují queer menšinu. Jedná se konkrétně o přímé porušení Listiny základních práv Evropské unie.

Nic z aktuální situace v Maďarsku se ale nestalo ze dne na den, proto se jedná spíše o hořkosladké vítězství zneplatněného referenda, které sice přineslo malou vyhranou bitvu pro queer komunitu, ale stále prohrávanou válku proti Orbánově snaze dál utlačovat lidská práva všech menšin.

Mít děti jako prioritu číslo jedna – to je duch maďarské ‚‚křesťanské” kultury. Nově, pokud kdokoliv tuto prioritu zpochybní, mají občané možnost tohoto člověka nahlásit na místní orgány. V zásadě tím Orbánova konzervativní strana Fidezs dává lidem nástroj, jak kontrolovat dodatek maďarské ústavy, který specifikuje manželství, také jasně říká, že matka je žena a otec je muž, či stanovuje právo na genderovou identitu, která plyne z pohlaví, s nimiž se děti narodily. V zásadě se ale jedná o další útok a zhoršení situace pro všechny z queer komunity.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*