Nejnovější

„Prázdné sliby lidi nezachrání.“ V Praze demonstrovali ekoaktivisté z celé východní Evropy

Foto: Jiří Šumný

Na páteční východoevropskou stávku za klima dorazilo několik stovek lidí. Prahou tak prošel průvod aktivistů z Polska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenka, Rumunska, Německa, ale i z Itálie nebo Egypta. Stávkující požadovali po politických špičkách reálná řešení energetické
a klimatické krize.

„Sešli jsme se v Praze, protože Česká republika aktuálně předsedá Evropské unii. Přestože je srdcem Evropy, je také srdcem energetické chudoby, energetické krize a neřešení krize klimatické. Lidé se bojí a bojí se oprávněně. Čeká nás těžká zima a těžká budoucnost, pokud současnou krizi nezačneme řešit,“ uvedli stávku organizátoři z Fridays for Future.

Ve své řeči zmiňovali i blížící se světový klimatický summit COP27. Ten je trnem v oku klimaaktivistů už dlouho. „Blíží se COP27 a my jako klimatické hnutí očekáváme, že bude zase plný prázdných proslovů a příslibů lepší budoucnosti, ale ve skutečnosti půjde jen o greenwashing a lži, které mají zakrýt nedodržování klimatických závazků,“ zaznělo později během protestu z úst ukrajinské aktivistky Nox.

Největší popravčí – Egypt

Mezi přítomnými řečníky zazněl hlas egyptského aktivisty Kareema Tahy. Ten upozorňoval na to, že egyptský režim je silně represivní a systematicky porušuje lidská práva včetně práv aktivistů a novinářů. Přesto se světoví lídři sjedou právě na letošní COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu.

„Upozorňujeme, že činná opatření v oblasti klimatu nejsou možná bez otevřeného občanského prostoru. Egypt jako hostitel COP27 riskuje, že ohrozí úspěch summitu, pokud nebude urychleně řešit pokračující omezovaní občanské společnosti,“ vysvětlil Tahy.

Dále pak ve své řeči vyzval egyptskou vládu k ukončení stíhání aktivistů a občanských organizací a k tomu, aby vláda umožnila občanské společnosti prostor pro práci beze strachu, obtěžovaní, zatýkání a jakékoliv další formy represe. V Egyptě je běžné, že je aktivistům zmražen majetek nebo odepřena možnost vycestovat.

Tahy dále označil Egypt za největšího popravčího ve světě a vyzval, aby se zasadili o propuštění egyptských novinářů, aktivistů a opozice, kteří se režimu znelíbili. „Není klimatická spravedlnost bez lidských práv, proto prosím požadujme propuštění všech egyptských vězňů,“ zakončil svůj projev.

Rusko lze porazit udržitelnými zdroji

Mezi významnými tématy byla situace na Ukrajině. O tom promluvila ukrajinská členka Fridays for Future, která upozornila na to, jak některé z evropských zemí – jmenovitě Maďarsko, Srbsko nebo Itálie – pokračují
v dohodách s „teroristickým Ruskem“.

„Pro nás z Ukrajiny je to v ostrém kontrastu s tím, když vidíme lidi v naší zemi, jak musí dramaticky omezovat spotřebu plynu, protože zbyla jen třetina kritické infrastruktury. Dozvídáme se, jak naši příbuzní zůstali několik dní úplně bez dodávek energie. Takhle vypadá energetická bezpečnost, když světu vládnou fosilní paliva,“ řekla ukrajinská aktivistka Nox.

Závažnost ruské agrese na Ukrajině pro klimatické hnutí ukazovaly i transparenty. Na mnoha z nich se objevovala hesla požadující zastavení dodávek ruské ropy a plynu. To nakonec ve své řeči požaduje i Nox.

„Konec plynu a uhlí z Ruska“

„Nespokojíme se s nečinností. Nespokojíme se s tím, že by měl svět nahradit svou závislost na ruském plynu jiným fosilním zdrojem, který by opět nepřinesl bezpečí ani udržitelnost ani demokracii. Chceme důkladné embargo na ruská paliva a následně plný přechod na obnovitelné zdroje energie,“ dokončila řeč za potlesku stávkujících.

Budoucnost bude feministická

Ekologické hnutí nevnímá klimatickou krizi jako samostatný problém, ale právě naopak jako součást celého pokřiveného a nespravedlivého systému. Krizi lze řešit pouze intersekcionálně. Problematika již zmiňovaných lidských práv, ekologie a útlaku menšin spolu úzce souvisí. Právě o marginalizaci menšin promluvila specialistka na LGBTQIA+ vzdělávání Agáta Hrdličková. Ta ve své řeči reflektovala tragédii v bratislavském baru Tepláreň, při níž extremista popravil dva členy queer komunity.

Východoevropská stávka se od ostatních klimatických stávek vymykala i svou naléhavostí a názorovou radikalitou. Zejména pak řeč Elišky Koldové z feministického hnutí SdruŽeny, ve které volala po konci kapitalismu.

„Kapitalismus je zvyklý pouze brát a v momentě, kdy po něm chceme něco nazpět, říká nám, že to není možné. A stejně jako nám diktuje, že není možné mít bezplatný přístup k interrupcím nebo vložkám zdarma, nám tvrdí, že není možné uzavřít uhelné doly a přejít na udržitelné zdroje energie,“ řekla Koldová.

„Polsko, ne Uhlesko“

Podle ní se ekologické hnutí neobejde bez propojování ekoaktivistů napříč státy, ale potřebuje i větší spolupráci s feministickým hnutím. „V našem boji proti kapitalismu už nemáme čas a ostatně jsme ho ani nikdy neměli. Příště na tomto protestu nechci reprezentovat feministické hnutí. Chci, abychom solidaritu budovali společně. Budoucnost totiž bude klimaticky spravedlivá a feministická, nebo nebude vůbec,“ zakončila řeč za potlesku a hvízdání.  

Témata nerůstu, antikapitalismu a solidarity pak byla slyšet i během průvodu. Prahou se nesla hesla o klimatické spravedlnosti. Kvůli mezinárodnímu charakteru stávky byla hesla v angličtině. Přesto skandovaným slovům „antikapitalista“ a „antifašista“ bylo rozumět
i v češtině.

Pochod prošel historickým centrem přes Karlův most až na Kampu. Zde stávka oficiálně skončila. Mnoho aktivistů ale na místě zůstalo
a vyměňovalo si své zkušenosti s účastníky z jiných zemí.

„Vaše prázdné lži životy nezachrání“

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*