Nejnovější

Jak efektivně zničit chuť k sexu? Aplikace Xpass!

Zdroj: Pixabay | mariatalks

Chcete dát někomu najevo, že má vaše svolení k sexuálnímu styku, aniž byste mu to museli říkat? Máme na to aplikaci! Je plná nedostatků a ničí pojetí souhlasu jako empatické komunikace. Tohle jsou největší problémy, které aplikace přináší.

„Ambicí projektu je výrazně snížit počet sexuálních trestných činů, ale i křivých obvinění,“ popisuje zakladatelka projektu Alena Sadílková. V praxi to funguje tak, že si stáhnete aplikaci Xpass a zaregistrujete se. Přidáte si člověka, se kterým se chystáte spát a udělíte mu souhlas na určitou dobu. On si váš souhlas naskakuje pomocí QR kódu a je to! Oba jste právnicky bezúhonní.

Aplikace xPass

Aplikace má ale nedostatky, kterých si vývojáři nevšimli, nebo nechtěli všimnout. Proto jsme je přehledně sepsali. Možná je měli vývojáři vzít v potaz, než aplikaci spustili.

Souhlas není trvalý

Největším problémem je změna názoru během sexuálního styku. Pokud v určitou chvíli s aktem souhlasíte, stále si to můžete rozmyslet. Jednorázové udělení souhlasu jde sice kdykoliv zrušit, ale pravděpodobně nemáte při sexu v ruce telefon…

Tlak na zúčastněné může způsobit už jen fakt, že souhlas předem udělili. Situace, kdy musíte druhé straně říct, aby přestala, je dostatečně nekomfortní. Neměli byste k tomu ještě přemýšlet, jestli máte vůbec právo chtít po člověku aby přestal, když už jste mu udělili souhlas. „Souhlas není na věky, i v půlce zábavy může říct dost,“ píše Konsent.

Závazek k sexu

Udělení souhlasu působí jako závazné. Pokud souhlas udělíte, nemůžete se spolehnout, že toho později druhá strana nezneužije, pokud budete požadovat ukončení styku. Z tohoto důvodu se může objevit strach souhlas vůbec udělit. Upisujete se k sexuálnímu styku.

Zdroj: xPass| axion GmbH

Dát někomu svůj QR kód je poměrně problematické, pokud druhé straně opravdu nevěříte. To je ale přesně ta situace, kdy souhlas potřebujete nejvíc. Takže aplikace absolutně neplní svůj účel. Protože pokud druhé straně věříte, ověření souhlasu pravděpodobně nepotřebujete.

Co když volá pomoc?

Aplikace nabízí i možnost zavolat nouzovému kontaktu, bez vědomí druhé osoby. Bereme v potaz, že souhlas potřebujete častěji v případě, kdy člověka tolik neznáte, nebo mu nevěříte. Pak s ním pravděpodobně nemáte perfektní komunikaci a snadno může dojít k nedorozumění.

V případě přihlašování do aplikace může vzniknout strach z volání nouzového kontaktu. Nedostatek znalostí o druhém člověku tento strach zvyšuje. Už potřeba soudního souhlasu působí značně podezřele. Je to jako schvalovat člověku bezúhonnost. Ale na co by ji potřeboval, pokud by neměl špatné úmysly?

Ztráta lidského faktoru

Praktické provedení taky není moc promyšlené. Jste uprostřed smyslné situace a před akcí vytáhnete telefon a poprosíte druhou stranu o právní souhlas. Jako by byl sex oficiální právní akt. Určitě to sníží požitek z celého aktu.

„Souhlas není o podpisu lejstra ani o zaškrntnutí políčka v aplikaci, ale o tom, že si normálně lidsky všímáte, jestli s vámi druhý chce mít sex, komunikujete a společně si to užíváte,“ píše Konsent.

Sabotáž nápravy chybné definice znásilnění

Celkově aplikace působí oficiálně a dělá ze sexu oficiální právní akt. Přihlásit se do aplikace, přidat si kontakt, vytvořít souhlas, naskenovat QR kód a nastavit dobu trvání. Není jednoduší se prostě zeptat? V neposlední řadě zformálňování vytváří negativní postoj společnosti k problematice. Shazuje tak nutnost souhlasu k sexu. Aplikace sabotuje snahu změny právní definice znásilnění.

XPass dělá z přirozeného souhlasu upisování ďáblu. V konečném důsledku tak způsobí více škody než užitku. „Tyto aplikace skutečné sexuální násilí neřeší a nezabrání mu. Jsou naopak kontraproduktivní, protože v lidech vyvolávají obavy z toho, co souhlas ve skutečnosti je,“ píše Amnesty ČR na twitteru.


Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*