Nejnovější

„Díky ketaminem asistované psychoterapii mohou lidé prožít důvěru ke světu,“ říká psycholog Milotinský

Stanislav Milotinský a Anna Říhová při terapii. | zdroj: Psyon.cz

První psychedelická klinika v Evropě vznikla v Praze v roce 2020. Nabízí naději pro pacienty s depresí, kterým jiná léčba nezabírá. Tou je psychoterapie asistovaná ketaminem, běžným anestetikem, které má ale zároveň antidepresivní a psychedelické účinky. Jakmile to zákon dovolí, chtěli by zde využívat i další psychedelika. A to nemusí být za dlouho.

Při zrodu kliniky Psyon stál i psycholog a psychoterapeut Stanislav Milotinský. V rozhovoru popisuje, jak taková terapie probíhá i jakou mají psychedelické terapie budoucnost.

Pro koho je ketaminem asistovaná psychoterapie (dále KAP) vhodná? 

KAP nabízíme pro lidi, kteří mají rezistentní depresivní onemocnění, což znamená, že minimálně jedna předchozí léčba, ať už psychoterapeutická nebo farmakoterapeutická, pro ně nebyla účinná. Indikace ale budeme pravděpodobně brzy rozšiřovat.

Je potřeba si uvědomit, že my léčíme pomocí psychoterapie, takže je to vhodné pro lidi, kteří mají chuť na sobě pracovat a přijímat zodpovědnost za svou změnu. Nepovažujeme to za všelék, že si člověk dá jednou ketamin a ono mu to pomůže. Výsledky se doopravdy hodně liší podle toho, jak je člověk zvyklý introspektivně a konstruktivně na sobě pracovat.

Jak KAP probíhá?

Náš balíček se skládá z celkem osmi setkání. Celý proces začíná tím, že se klient objedná na informační schůzku, kde mu řekneme, jak to celé probíhá a uděláme hrubé síto, jestli splňuje indikační kritéria. Následně musí projít psychiatrickým a interním vyšetřením.

Samotná terapie pak začíná dvěma přípravnými setkáními s jedním nebo dvěma terapeuty v týdnu před podáním ketaminu. Probíráme, co toho člověka k nám přivádí, jak se mu daří, navazujeme terapeutický vztah. Taky řešíme, jak bude vypadat samotné sezení, trénujeme spolu například různá dýchání, držení se za ruku. Potom probíhá tří až čtyřhodinové sezení s ketaminem.

Následují dvě integrační sezení, první zpravidla během dvou následujících dnů, druhá po týdnu. Tam pracujeme se zážitkem a pomáháme klientovi vypíchnout a zpracovat to důležité, co si zažil. My věříme, že právě díky tomu zážitku může začít žít některé věci v životě jinak a smysluplněji. My mu je pomáháme vidět, protože často by je ten člověk sám nepoznal.

Podobnost je v rozdílnosti zážitků

Jak byste popsal stav rozšířeného vnímání po užití ketaminu?

Zážitky lidí se dost různí, nastupují zhruba po patnácti minutách a ten nejintenzivnější stav trvá většinou padesát minut až hodinu a půl. Člověk leží a prožívá si různé věci. Psychedelika jsou totiž nespecifické amplifikátory, takže v člověku zesílí to, co potřebuje mít zesílené, aby si to v sobě mohl zpracovat a prožít si to.

Někteří zažívají vlastní úlevu a spokojenost, přestane je bolet tělo, jiní jsou smutní, někdo brečí, někdo je naštvaný, někdo má vize. Někdy stačí to, že my jako terapeuti jsme vedle něj a držíme ho za ruku, a tím mu pomáháme léčit například dětská zranění nebo si odžít trauma. Ale navenek to často vypadá, že ten člověk jen leží.

Při vyšší dávce jsou někdy zážitky podobné v tom, že lidé vidí různé barvy, které vnímají jako proud, jenž se různě prolíná a mění. Někdy podobně referují, že se ho snaží kontrolovat a držet, ale zjistí, že to nedokážou, a tak si prožijí pocit důvěry ke světu. To, že nemusí kontrolovat, co se v nich děje, a stejně je to v pořádku.

Často je přítomen i pocit oproštění se od každodenního „já“ a vnímání sám sebe bez různých vrstev běžného vědomí. Nicméně největší podoba zážitků mezi lidmi je ta, že se doopravdy různí.

Jakou funkci plní při terapii ketamin?

To důležité je právě psychoterapie, která je ale díky němu zjednodušená a v některých případech i zefektivněná. Má přímý biologický antidepresivní potenciál, to znamená, že třicet až sedmdesát procent lidí už po jeho prvním podání, i když mají rezistentní depresi, cítí úlevu. Je skvělé, že se dá používat jako ryze biologická léčba bez psychoterapie.

Zároveň je to psychedelikum, látka, která rozšiřuje vědomí a umožňuje lidem zažít něco v jiné úrovni vědomí, kam běžně nemají přístup. Prožijí si, co potřebují, to jim pomáhá dát se vnitřně na správnější trasu. Když vezmeme dohromady to, že se lidem biologicky uleví a zároveň jim to pomůže zažít přesně to, co potřebují, tak je to ideální kombinace.

A ta kombinace je ještě lepší, když je podpořená psychoterapií, protože my díky ní můžeme najít dlouhodobější vzorce, které si klient pak může odnést domů a může mu být lépe.

Po dobu několika dnů od jeho podání se člověk nachází ve stavu takzvaného ‘afterglow’. V tomto období probíhají v mozku změny, tvoří se lépe nová nervová spojení, lidé jsou mnohem citlivější k tomu, co se děje okolo i uvnitř jich samotných. Proces učení a udržení změny je mnohem intenzivnější. Přesně v tomto období, těch pěti až sedmi následujících dnů, s nimi provádíme integraci, abychom tento stav udržovali a pomohli jim uchopit to, co jim pomáhá.

Průkopníci na evropském poli

Nějakou dobu po svém založení jste ale s ketaminem pracovat nemohli. Jak jste docílili toho, že už můžete? Jak probíhal legislativní boj?

Legislativní boj neprobíhal žádný. Je to registrované léčivo, to znamená, že my ho ve zdravotnickém zařízení můžeme podávat, ale protože jeho zamýšlené použití je jako anestetikum, tak ho musíme podávat v režimu off-label. Můžeme ho použít pouze na naši vlastní zodpovědnost u člověka, pokud předchozí léčba selhala a lékař uzná za vhodné na základě vědecké evidence, že tento lék by mohl být účinný. V tomto režimu se používá celosvětově.

Těsně po Vašem vzniku se podobných klinik v Evropě vyrojilo několik dalších. Máte pocit, že na tom máte velkou zásluhu?

Ty ostatní kliniky se prostě vyvinuly, vůbec si nemyslím, že kvůli nám. Je důležité si uvědomit, že psychedelická hnutí po celém světě plují zhruba stejným tempem, protože je to smysluplná léčba, vědecká evidence vzrůstá, takže to bylo nevyhnutelné, že další kliniky vzniknou. Jestli se v Česku někdy další taková klinika vynoří, tak věřím tomu, že my jim v tom budeme nápomocní, protože jsme tady pomohli vyšlapat tu cestu.

Usilujete o spolupráci s pojišťovnami? Když i obyčejná psychoterapie je do určité míry hrazena.

Ano usilujeme, prošli jsme výběrovým řízením na magistrátu, požádali jsme všech sedm pojišťoven, z nichž nás většina odmítla. Nicméně podáváme odvolání a uvidíme, jak to vše bude pokračovat. Tam, kde smlouvy dostaneme, by to znamenalo, že naše služby ohledně KAP klesnou přibližně na třetinu původní ceny a v některých případech budou ještě levnější.

Navíc, protože se to takhle zlevní, tak v určitých případech, kdy by si to klienti nemohli dovolit vůbec, budeme schopni jim léčbu poskytnout zcela zdarma, což by pro nás bylo velmi důležité, aby ta péče byla co nejlépe dostupná pro co nejvíc lidí.

Terapie s extází? Možná už za pár let

Dokončujete trénink i v MDMA, tedy extázi, asistované psychoterapii. Myslíte, že v dohledné budoucnosti by bylo možné provádět terapii i s ní?

Ona už je dokonce v třetí fázi klinického testování pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (dále PTSD). A výsledky jsou zatím velmi dobré, tak bychom se dočkat mohli, pokud se nestane nic neočekávaného. Navíc americká FDA (Food and Drug Administration) označila tuto léčbu za tzv. breaktrough therapy, což znamená, že soudobá data ukazují, že je stejně efektivní nebo dokonce lepší než jakákoli jiná dostupná terapie pro tuto diagnózu.

To je průlomové, takže se předpokládá, že už v roce 2024 bude legalizovaná pro léčbu PTSD v USA a o rok až o dva později i v Evropě. A doufám, že i naše státní orgány na situaci zareagují, zařadí ji do lékopisu a poté bude možný vznik certifikačních i léčebných programů.

Podílíte se i na výzkumu dalších psychedelických látek?

Usilujeme samozřejmě i o to, abychom mohli provádět výzkum, teď se nám podařilo navázat i náš první výzkumný kontrakt na jedno psychedelikum, ale dál to nechci specifikovat. Navíc některé takové látky, například MDMA a psilocybin, jsou v České republice nejpřísněji regulované. Aby s nimi zařízení mohlo pracovat, tak musí mít povolení pro nakládání s omamnými a psychotropními látkami, které nemáme, tudíž nejsme oprávněni s nimi výzkum provádět.

A snažíte se o úpravu legislativy psychedelik?

My nemáme páky, jak bychom mohli pomoct změnit legislativu. Proto je naším záměrem ukazovat, že ta práce funguje, je smysluplná a dá se dělat v rámci zdravotnictví bezpečně a efektivně. Tím, že ukazujeme všem, které to zajímá, jak naše práce vypadá a její výsledky, tak věříme, že napomáháme tomu, aby psychedelické medicíny byly v Česku dostupné v legálním a rozumném rámci. Ať už ve zdravotnictví, či tak, jak to zákonodárci nastaví.

  1. Petra Beckmannová | 9.1.2022 v 9:05 | Odpovědět

    zajímavé zajímavé … první, co mě napadá je otázka, zda se tímto zážitkem neotevřou dveře pozdější závislosti, když pacienti budou mít potřebu, či touhu znovu tento stav zažít a pokusí se toho dosáhnout nelegálním způsobem …. ale na duhou stranu mi tato léčba přijde jako výborný nápad a sama o sobě je určitě průlomová a má budoucnost

    další otázka, kterou si pokládám – proč máme (my, homo sapiens) teoretickou možnost náhledu do rozšířeného vědomí, když se tam sami neumíme dostat? myslím si, že umíme, jen o tom nevíme …. zřejmě je to otázka vývoje .. až dojdemem tak daleko, že budeme schopni s tímto fenoménem také zacházet, naučíme se i rozšířené vědomí sami vyvoávat … to by byla ta čistě teoreticky nejideálnější praxe :)

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*