Nejnovější

Je libo začít školu s Karlem, nebo máte raději pivo s Mirkem?

zdroj: facebook TOP09 / opavský fanklub

Politické uskupení TOP09 je stranou, jejíž volební preference se v poslední době pohybují okolo 8%. Není tedy divu, že její snaha získat si nové voliče a zmobilizovat ty staré přesahuje hranice běžné odměřenosti politiků od “obyčejných lidí”. Zajímalo mě, jak na tom tato strana je, a zda ještě stále má nějaké ambice jednou vládnout. Zúčastnil jsem se tedy dvou jakýchsi předvolebních mítinků v Opavě a Olomouci. Pojďme si je společně porovnat.

Pivo s Mirkem, škola s Karlem

Obě akce byly bezesporu předvolebního charakteru. A přesto se v mnohém lišily. První odlišností je už samotný název akce. Zatímco Olomouc zve na „pivo s Mirkem“, Opava začíná školu s Karlem. Právě název vypovídá o následném charakteru akcí. Pivo s Mirkem se vyznačuje dosti neoriginálně tím, že si zkrátka dáte pivo s Mirkem. Mirek chodí od stolu ke stolu, pije pivo a s každým prohodí pár vět. Mluví o svobodě a ohrožení ze strany Ruska, protože jsme v jeho sféře zájmů. U mého stolu sedí jedna paní, která mu chce údajně vyčinit za bezpráví, které jí bylo ze strany státu učiněno. Když ale Kalousek přijde, nikdo s ním nechce mluvit. Pro oživení diskuze dokonce nabídne variantu, že mu můžeme i vynadat. Kupodivu této příležitosti nikdo nevyužije. Nakonec zahraje na city a odchází s tím, že nás velmi prosí, abychom na něj u voleb mysleli. To mu ostatně můžu slíbit. Na koho budu myslet při volbách je celkem jedno – hlavní je, koho člověk ve výsledku zvolí.

Zato kníže v Opavě vyloženě ke vhození hlasu TOPce nevybízí. Ostatně nevybízí vůbec k ničemu a problém má i s pouhým zaslechnutím alespoň části položené otázky. Nemyslete si, tohle mu nechci vyčítat. Je to starší muž a i přes prosby některých návštěvníků této akce moudře odmítá kandidovat na prezidenta. Slibovaná diskuze s Karlem Schwarzenbergem se však záhy pozvolna mění na diskuzi s Herbertem Paverou a předvolební agitku. Najednou nám představují kandidátku a její cíle. Ty jsou však dosti povrchní a omezí se na beztvaré hlásání o svobodě a možnosti využití odpadů k tvorbě energie.

Karel Schwanzenberg na diskuzi "Škola začíná s Karlem" v Opavě / FOTO: Tomáš Pika

Karel Schwarzenberg na diskuzi “Škola začíná s Karlem” v Opavě / FOTO: Tomáš Pika

TOPka oslovuje spíše mladé, starší jsou pouze straníci

V Opavě mě čeká naplněný klub, jehož osazenstvo se po určité době začíná rozcházet, až tam nakonec zůstává sotva jeho polovina. Můžeme zde velice snadno identifikovat Schwarzenbergovy příznivce, ale i odpůrce. Pán, který si přisedá k mému stolu, poznamenává, že není straník, a že vlastně TOPku moc nemusí. Tuto svou nevoli kompenzuje potřebou mně sdělovat, co podle něj na určitých výrocích nesedí. Už mu však nedělá problém posloužit si bonbóny se sugestivními nápisy “TOP09 – Silou vůle”, které umístily členky organizačního týmu na každý stůl krátce před začátkem. Neodpustím si tedy otázku, proč na tuto akci přišel. Odpovídá vlastně stejně jako ostatní – byl zvědavý na Schwarzenberga. Někdo zkrátka jezdí do zoo, někdo na politický mítink.

Propagační předměty na diskuzi s Karlem Schwanzenbergem / FOTO: Tomáš Pika

Propagační předměty na diskuzi s Karlem Schwanzenbergem / FOTO: Tomáš Pika

Toto však není pouze výsadou slezské metropole. Jistou paralelu spatřuji později v Olomouci, kde lidé přicházejí na pivo s Mirkem a po setkání s ním povětšinou pivnici opouštějí. Někteří to dokonce zvládnou ještě dříve. O nic významného však nepřicházejí. Jeho návštěva u jednoho stolu trvá do deseti minut, a tak se žádná smysluplnější diskuze ani nestihne rozvinout.

Zajímavé je také sledovat věkové srovnání obou volebních akcí. Jak v Opavě, tak i v Olomouci táhla tato volební akce zejména mladé lidi. V Olomouci se tento trend udržel až do konce – akce se uskutečnila v areálu tamních kolejí, tudíž převaha studentů byla nejenom zřejmá, ale i očekávaná. V Opavě byly počty poměrně vyrovnané. Diskuze však zřejmě připadala studentům nudná, a tak akci přibližně někdy v polovině opustili a zbylo spíše starší, stranické publikum a publikum z řad novinářů.

Straníci, opora pouze v Opavě

Další důležitou součástí každého správného politického mítinku jsou pochopitelně straníci. Ti však tvořiliopěrnou sílu pouze na jedné z akcí, a to té v Opavě. Obzvláště komicky na mě působí potlesk téměř po každé Schwarzenbergově promluvě. Docela mě to také udivuje, protože TOPce snad nikdy v Opavě pšenka nekvetla. Záhy zjišťuji, co za tím stojí. Herbert Pavera se v jedné z mnoha trapných chvil ticha rozhodne představit kandidátku. A hleďme – dobrou třetinu publika tvoří straníci či jejich rodinní příslušníci.

Docela jiný obrázek se mi naskýtá v Olomouci. Tady je pro straníky vyhrazený jeden stůl uprostřed pivnice. Triumfálně vstupují do klubu po Mirkově boku a… A tím jejich angažmá končí… Do diskuzí se pořádně nezapojují a mám z nich pocit, že kdyby mohli, nechali by svůj stůl obehnat nějakým velikým paravánem. Proč se taky snažit, když to předseda všechno zařídí za ně.

Program, který nedokáže oslovit

Program, který TOPka nabízí, vám vlastně nic neřekne. Chápejme program, podle definice, jak ho na těchto akcích prezentovali. Jak už jsem zmiňoval výše, volební sliby TOP09 nejsou příliš hmatatelné, na rozdíl od slibů Andreje Babiše, který mrská cifry, kde to jenom jde. Hlavním tématem programu je “svoboda”. Čtete správně. TOPka se tak staví kontra hnutí ANO, které je podle nich tím typem hnutí, které lidem svobodu bere. Ke slovu svoboda pak směřují i další body programu, mezi které patří například co nejmenší zásahy státu do podnikatelského sektoru, transparentnost, bezpečnost, proevropskost. Svým způsobem je tak cíleno na lidi, kteří nemají příliš v lásce například Miloše Zemana a jeho politiku sbližování s Ruskem a Čínou. Jenže co je ta svoboda? V současné době, kdy nás kontroluje téměř každá stránka na internetu, nás nějaké EET rozhází dost těžko. Na nějaký střet zájmů jsou lidé už také zvyklí. Svoboda je dnes holt vnímána ve zcela jiných konotacích, než tomu bylo ještě před časem. Lidé mají zkrátka větší potřebu vyjádřit se k problémům závažných kauz uvnitř tradičních, zejména pravicových stran. Miroslav Kalousek, současný předseda TOPky, je pak považovaný za symbol korupce, protože to o něm každý říká. Nic naplat, že se mu zatím nic neprokázalo. Strana s podobným předsedou může nabízet téměř cokoliv, ale šance na její vítězství ve volbách budou minimální.

TOPka je zároveň prozápadně a proimigrantsky orientovanou stranou. Očekával jsem proto, že na toto stěžejní téma dříve či později dojde řada i v rámci diskuzí. A skutečně. Opava nezklamala. Mladý muž bez iphonu, asi třicátník, se pouští do Schwarzenberga a snaží se z něj nejspíš vydolovat prohlášení ve smyslu “ploty na hranice, zbraně do každé rodiny, smrt vlastizrádcům”. Možná právě z rozhořčení, že nemá iphone. Nedočká se. Stejnou měrou je Karel zásobován dotazy na jeho vztah s Václavem Havlem. Když už padne stejný dotaz pošesté, začínám zvažovat, že klub opustím, protože se témata publika očividně vyčerpala. O čem jiném se dá tak asi bavit s Karlem Schwarzenbergem než o jeho (ne)prezidentství, migrantech a Václavu Havlovi?

TOPka bude zřejmě i v dalších volbách opozicí

Obě akce byly bezesporu motivovány volbami. O naléhavosti stávající situace TOP09 svědčí také fakt, že byl do kolbiště vyslán kromě dalších kandidátů i Karel Schwarzenberg, který by už prakticky v TOP09 žádnou významnou roli hrát neměl. Z odpovědí na mnou položené otázky vyplynulo, že si TOP09 vysvětluje nízké preference tím, že pravicový volič má zkrátka jinou morálku než volič komunistů a volby za povinnost nepovažuje. To může být do jisté míry pravda, ale rozhodně to není důvod, proč TOP09 volby nevyhrává. A i kdyby, nebylo by to pro tuto stranu žádným ospravedlněním, protože tím de facto říká, že jejím voličům tato strana nestojí ani za to, aby zvedli zadky a šli jí ten hlas do hlasovacích uren vhodit. Ať už tomu je jakkoliv, předvolební akce TOP09 můžeme shrnout jako směs bizarností spojených s upřímnou touhou po vlídnosti a možná i po nějakém tom hlase. Je však zřejmé, že tato strana je již za zenitem a preference jejího hlavního rivala – hnutí ANO, které pravicovým stranám sebralo voliče – neustále rostou. Do budoucna vlastně můžou nastat hned tři varianty. Buď se voličská základna TOPky udrží na stávajících výsledcích a strana tak bude hrát roli opozice, případně slabší koaliční strany. Druhou variantou pak může být situace, kdy praskne nějaký veliký skandál v hnutí ANO a pravicový volič se vrátí do domovských stran, což by nutně vedlo ke zvýšení preferencí také této strany. Třetí variantou pak může být situace, kdy elektorát TOP09 přejde do jiných pravicových uskupení, a tím dojde k zániku strany. Nejrealističtější je první varianta, z dlouhodobého hlediska však není vyloučená ani jedna. Je tedy jen na TOPce, jak se s tím popere. Její snaha přitáhnout si voliče kontaktní kampaní po celé České republice hovoří o tom, že se zdaleka v roli outsidera nevidí. Po krajských volbách však zjišťujeme, že zatím příliš lidí neoslovila.

Tomáš Pika
Tomáš Pika (Články)
Absolvent žurnalistiky a mediálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Velký puntičkář.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*