Nejnovější

Poláci znovu v ulicích – krátký průvodce potraty a in vitrem

Polský sejm v minulém týdnu podpořil v prvním čtení naprostý zákaz umělého ukončení těhotenství a de facto zrušil státní podporu umělého oplodnění in vitro. Vzhledem k poměru sil v parlamentních lavicích je pouze otázkou času, kdy budou tyto změny schváleny. A Poláci jdou do ulic.

Podle současné polské legislativy může jít žena na potrat, pokud splní jednu z následujících podmínek: plod ohrožuje její zdraví a život, je oběť znásilnění nebo incestu anebo je plod závažně a trvale poškozen. Co se změní připravovanou novelou o potratech? Všechno se škrtá, ale nejen to. Kdybyste si chtěli provést potrat sami anebo by vám někdo pomohl, tak se oba dva sejdete ve vězení. Tento návrh připravil Institut Ordu Iuris v rámci občanské zákonodárné iniciativy a souhlas s ním vyjádřilo svým podpisem 450 tisíc lidí.

Druhý návrh změn se týká umělého oplodnění in vitro, tedy oplodnění mimo tělo budoucí matky. Tato novelka trochu zapadla, ale je dle mého stejně důležitá. Jestliže je zákaz potratů namířen proti ženám, které děti nechtějí, tak změny v legislativě upravující oplodnění in vitro jsou namířeny proti ženám a párům, které děti chtějí a nemůžou je mít přirozenou cestou. V tomhle státě prostě chcete žít a buď mít, nebo nemít děti.

Tato novela zákona o umělém oplodnění je poslaneckým návrhem, který významně ztěžuje podmínky pro žadatele. Oproti původnímu stavu návrh snižuje počet oplodněných vajíček z šesti na jedno a také stanovuje lhůtu 72 hodin pro oplodnění in vitro. V současné době není v Polsku stanovena žádná lhůta. A poslední změna: již nebude možné zapsat se jako otec dítěte počatého in vitro, pokud nejste jeho biologickým otcem.

Samozřejmě nic z toho pro vás neplatí, pokud máte peníze a uděláte si výlet do jedné ze zahraničních klinik. Podle odhadů jde ročně 150 000 polských žen na potrat v zahraničí. Mezi vyhledávané lokality patří Německo, Rakousko, Slovensko a Nizozemsko. Ceny za tento zákrok se pohybují od 450 EUR výše. Jenom pro srovnání, v Polsku se v minulých letech legálně ročně provedlo 500-600 potratů, trend je ale stoupající. V roce 2015 to již bylo 1040 legálních potratů.

tabulkapotrary

Tolik nudný, ale potřebný základ. Nyní se můžeme přesunout k tomu podstatnému – co na to lidi. Podíváme se tedy průzkumy. Vaše sociální bublina sice může zahltit Facebook různými protesty a statusy, ale jaké jsou v Polsku dlouhodobé nálady ohledně potratů? Naštěstí je v této katolické zemi CBOS, který zkoumá veřejné mínění, a máte aspoň nějakou jistotu, že tam někdo nelobbuje za výsledky.

gwalt

Poslední průzkum veřejného mínění CBOS proběhl v dubnu 2016. Celých 38 % dotázaných si myslí, že má být lidský život chráněn od narození do smrti, a zároveň je proti právu ženy na potrat (pro-life). Druhý tábor představuje pouze 18 % dotázaných, kteří jsou pro možnost provést potrat v prvních týdnech bez udání důvodu (pro-choice). Z průzkumů také vyplývá, že 3/4 dotázaných vyjadřuje souhlas s aktuálním stavem, kdy můžete ze třech zákonem vymezených podmínek potrat provést. Rovněž 3/4 dotázaných je proti potratu z materiálních a osobních důvodů. Je také zajímavé, že podle tohoto průzkumu jsou respondenti spíše pro větší restrikci v umělém přerušení těhotenství než pro její větší liberalizaci. Největší kontroverzi však způsobuje potrat v případě, že se dítě narodí postižené.

potratcbos

Závěrem lze konstatovat, že ta část obyvatel, která je aktuálně nejvíc slyšet a protestuje proti zpřísnění zákona o potratech, nemusí být zrovna zase tak veliká. Jedno je ale jisté. Poláci se nebojí jít masově protestovat do ulic a cítí se tam jako doma. Následující týdny ukážou s jakým výsledkem.

P.S.

Několik užitečných odkazů na demonstrace a FB skupiny.

Demonstrace v Praze 1.10.2016

Stávka žen v Polsku 3.10.2016

Demonstrace před polským sejmem 1.10.2016

Stávka žen: Polská FB skupina

Andrzej Branny
Andrzej Branny (Články)
Nová média, kultura, politika.
  1. škoda, že se hovoří jen o respondentech a nikoli o respodentkách, asi by to vyšlo jinak

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*