Nejnovější

Goebbels neutekl do Argentiny, sedí na vaší radnici

Víte o tom, že na naše děti sbíráme víčka, ale propagandu si platíme z vlastní kapsy? Takhle by se totiž dal interpretovat fakt, že stát přispívá jednotlivým městům na sdělovací prostředky, ale už se nezajímá o výsledek.

Má vaše město vlastní noviny nebo televizní kanál? Sledujete je? Jasně, my víme, že ne, protože vás sledujeme přes IP adresy a internety účiněji než Chovanec. Chápete. Každopádně městské noviny většinou nejsou nijak populární, protože v nich chybí dopravní nehody, uprchlíci, fet a mrtvý děvky. Ostatně veškerá negativita, která z popsaných stránek čpí, je většinou obsažena ve sděleních referujících o opozici.

Ovšem… jaképak copak. Málokdo z nás by odolal příležitosti veřejně ponížit svého nepřítele, zvláště když se nemůže bránit. Stejně to tak jako tak všichni děláme skrze ostentativní statusy na Facebooku, anebo v případě členů redakce skrze Houpacího Osla. Ono pomlouvat ostatní ústy názorotvorného média nám ani tak nevadí, když mají kritici alespoň tolik důstojnosti jako Andrejko Babišů a nějaký novinářský plátek na filtrování svých hejtů si koupí za vlastní peníze. Když nám ale do hlavy sypou žvásty o své exaltaci a jedním dechem smrkají do sak svých kádrových opozičních nepřátel, a to vše z peněz daňových poplatníků, tak to prostě smrdí.

Celému tématu se ostatně věnovala i ČT ve svém pořadu Reportéři. Alarmující ale je, že dokonce ani takové židoiluminátní informační chobotnici, jakou Česká televize disponuje, se nepodařilo zachytit všechny aspekty onoho problému. Třeba samotný výčet měst, ve kterých k tomuhle bordelu dochází, by byl delší, než seznam vlastizrádců Adama Bartoše. Jak to vidíme my, tak lze učinit pouze dva kroky. Buď teda vydávat různé restrikce a s určitou dávkou bezpředmětnosti napomínat jednotlivé městské instituce za jejich neobjektivitu, anebo ty státní příspěvky stopnout.

Co nejhoršího se může stát? Noviny by musely mít čitelný obsah, aby lidi zaplatili náklad pořizovací cenou?! Radnice by už městské noviny nemohla používat jako hlásnou troubu?! Hrůza! Jožka Goebbels by z toho spáchal druhou sebevraždu. A my bychom si jeho vystřelený mozek s chutí namazali na chleba. A ne jenom proto že jsme socky!

Daniel Galuszka
Daniel Galuszka (Články)
Student žurnalistiky na FSV UK (předtím FF UP), zakládající člen Houpacího Osla, nepopulární spisovatel, špatný publicista a neznámý scénárista. Občas dělá facebooky, jinak je jeho hřištěm Pískoviště.
  1. Dr. Joseph Goebbels (1897-1945) by měl radost z práci dnešních “některých” novinářů – 4 pilíře propagandy-syndrom falešné paměti.

    Propaganda je pokus nějaké autority,přesvědčit co největší lidské skupiny.Propaganda často nadsazuje,může,ale nemusí lhát.Propagované poselství musí být tak jednoduché, aby je co nejsnáze a nejrychleji pochopil co největší počet lidí.Syndrom falešné paměti, neboli vzpomínky na události, které se nestaly.Klasická poučka říká, že jednoduchá,dobře srozumitelná lež vždy porazí složitou pravdu. 2.Druhým pilířem propagandy jsou emoce. Čím jednodušší a prostší je sdělované poselství, čím méně obsahuje podrobností,musí oslovovat nenávist,strach a úzkost. 3.Třetím pilířem propagandy je oslovení představivosti. 4.Čtvrtým pilířem propagandy je opakování. Neustálé opakování téhož je nezastupitelným pilířem propagandy. Chcete-li, aby oslovená populace žádoucím způsobem myslela a cítila, je nutné vychovávat ji podobně, jako to dělal Pavlov se svými psy. Dobrý propagandista pak zazvoní a většina oslovených lidí začne jak myslet, tak cítit v žádoucím směru.

Napište komentář

Váš e-mail nebude publikován.


*